Category: Usposabljanja 2017

Seznam usposabljanj v 2017

Vaje pripravnikov – september 2017

V septembru smo po počitniškem predahu ponovno pričeli z vajami in usposabljanjem pripravnikov v društvu. Pripravniki bodo tekom leta na vajah spoznavali osnove v gasilstvu, opremo in delo z njo ter se tako pripravljali na delo v operatrivni enoti. Vaje bodo temeljile predvsem na praktičnem delu z opremo, katero uporabljamo v društvu, kandidati pa se bodo pridružili tudi vajam operativne enote. V času usposabljanja bodo opravili tudi tečaj za čin gasilec v organizaciji Gasilske zveze Cerknica.

Vaje bolničarjev – rane, opekline, ozebline

Tokrat smo se bolničarji izobraževali o ranah, opeklinskih poškodbah in poškodbah, ki nastanejo zaradi mraza. Pogledali smo si tehnike obvezovanja, kakšne rane poznamo, kako ukrepamo in naj kaj moramo paziti pri ranah (zastrupitve). Pri opeklinah smo govorili o ukrepih, ki jih izvajamo, da omilimo opeklino, kako ocenimo površino opeklinske poškodbe, itd. Za konec smo si pogledali še ozebline in podhladitev v sklopu poškodb zaradi mraza. Seznanili smo se s stopnjami podhladitev in nudenjem prve pomoči podhlajenim osebam.

Vaja DS Smith

V soboto, 2.9. smo gasilci PGD Rakek izvedli dve vaji na podjetju DS Smith, bivši Valkarton. K temu nas zavezuje pogodba, v okviru katere na podjetju izvajamo tudi redne preglede v zvezi s požarno varnostjo in sodelujemo pri izvajanju preventivnih usposabljanj zaposlenih. Pri prvi vaji je po scenariju prišlo do požara v kotlovnici med vzdrževalnimi deli. Ker so se izvajalci pravočasno umaknili iz prostora, smo takoj pričeli z gašenjem z notranjim napadom. Med vajo smo izvedli tudi simulacijo poškodbe gasilca v napadu, iznos in oskrbo le tega.

Pri drugi vaji smo morali najti pogrešano osebo v prostoru, kjer je prišlo do požara. Zaradi izpada električne energije ni bila možna uporaba dvižnih vrat, zato smo morali do osebe po daljši poti. S tem smo preverili dostop do prostorov z zasilnim načinom odpiranja avtomatskih dvižnih vrat in ponovili postopke za napeljavo daljših napadalnih linij v objektu. Po vaji je sledila analiza z naše in s strani predstavnikov podjetja. Tovrstne vaje so zelo pomembne, saj gasilci s tem spoznavamo prostore podjetja, ovire in poizkušamo najti optimalne rešitve za posredovanje v primeru morebitne nesreče.

Vaje vrvnih tehnik – spuščanje

Na tokratnih vajah smo vadili že osvojena znanja izdelave sidrišč, vrvnih ograj in tehnik spuščanja po vrvi. Nad steno pri železniški postaji na Rakeku se je postavilo varovalno ograjo, izdelalo delovna in varovalna sidrišča ter napeljalo vrvi za spust. Dostop do točke spuščanja se je izvajal s samovarovanjem ob varovalni ograji. Med spuščanjem se je zaustavilo na višini ter izdelalo varovanje na desonderju.

Vaje bolničarjev – zajemalna nosila

Tema tokratnih bolničarskih vaj je bila delo z zajemalnimi nosili. Odpravili smo se na teren kjer smo preigrali dva različna scenarija. Pri prvi vaji je bilo predpostavljeno, da poškodovanec kateri se je poškodoval pri popravilu tovorne prikolice negibno in neodzivno leži pod prikolico. Poškodovanca smo s pomočjo zajemalnih nosil iznesli izpod prikolice in ga oskrbeli. Pri drugi vaji naj bi poškodovanec padel po brežini ter si poškodoval nos, prav tako ni čutil nog, omenjal je bolečine v križu. Poškodovanca smo morali imobilizirati in ga iznesti na varno mesto. Na vajah smo tako ponovili delo z zajemalnimi nosili, t.i. “roll-on” tehniko in tehniko zajemanja z razklenjenimi nosili. Poleg članov našega društva sta na vaji sodelovala še dva člana PGD Ivanje selo. Fotografije z vaje si lahko ogledate v galeriji PGD Ivanje selo.

Delo z prezračevalnikom

Na včerajšnjih vajah operative smo se spoznali z našo novo pridobitvijo, nadtlačnim prezračevalnikom RAMFAN GX 350. Teoretično smo obdelali uporabo prezračevalnika na intervencijah, varnostne ukrepe ob uporabi, se ga naučili vžgati in pravilno postaviti pred objekt. Na eni od naslednjih vaj sledi preizkus delovanja na zadimljenjem objektu ob sočasnem delovanju napadalnih skupin.

Vaja KAOS 2017

V sklopu obeleženja 130 – letnice delovanja prostovoljnega gasilskega društva Rakek se je izvedla večja prikazna vaja, katere namen je bil prikazati delo gasilcev širši javnosti. Vaja se je izvedla v nedeljo, 18.6.2017 ob 14.00 v okolici Pošte Rakek. Na vaji so poleg gasilcev iz PGD Rakek, PGD Cerknica, PGD Unec in PGD Ivanje selo sodelovali s predstavitvijo tudi jamarski reševalci iz JRC Postojna.

Prikazna vaja se je odvila preko treh točk, kjer se je predstavilo posredovanje v primeru požara na osebnem vozilu, posredovanje ob prometni nesreči dveh osebnih vozil in posredovanje ob požaru v večstanovanjskem objektu. Vsako posredovanje je spremljalo strokovno komentiranje za katero je poskrbel Triler Boštjan, PGD Postojna. Po končani prikazni vaji so si obiskovalci, katerih je bilo med 150 in 200, ogledali še vsa sodelujoča gasilska vozila in tehniko. Nekaj fotografij iz dogodka si lahko ogledate tule.