Category: Intervencije 2015

Požari v nestanovanjskih stavbah, 18.5.2015

Iz SPINa: Ob 15.51 je zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše Na vasi na Rakeku v občini Cerknica. Požar, ki se je razširil še na hlev so pogasili gasilci PGD Rakek, PGD Unec, PGD Ivanje selo in PiGD Kovinoplastika Lož, iz objekta rešili štiri prašiče in prečrpali okoli 1000 litrov kurilnega olja pomešanega z vodo. Vzrok požara in višina gmotne škode še nista znana.

Po prihodu na kraj dogodka se je izvedel ogled situacije, odklop elektrike, zavarovanje lokacije in napajanje GVC 16-25. Med tem, ko so se napadalci še opremljali z IDA – gorelo je namreč 50 m pod gasilskim domom – se je pripravilo VT vod za prvo gašenje ter začelo z napeljalo klasičnega cevovoda s tremi napadi, dva z vodo in en s peno za gašenje cisterne s kurilnim oljem. Za pomoč pri gašenju se je dodatno aktiviralo še PGD Unec in PGD Ivanje selo, predvsem kot pomoč z IDA. Prvi napad je nato izvedel začetno gašenje v kurilnici in pričel z izvlekom prašičev v sosednjem prostoru, kateri je bil prav tako v dimu. Drugi napad je nadaljeval gašenje kurilnice, kjer je močno gorel ves prostor, posebej del s cisterno kurilnega olja. Gašenje kurilnice se je sprva izvajalo s vodo, nato pa s peno – prekrivanje goreče cisterne s kurilnim oljem. Po prihodu PGD Unec in Ivanje selo se je preko lestve poslalo dodatne napade v nadstropje nad kurilnico, kjer je bilo skladiščeno seno, da zaščitijo zgornji del objekta in ostrešje. Med tem sta prva dva napada omejila požar, izvlekla prašiče in iznesla dve jeklenki UNP. Sledila je zamenjava prvih dveh napadov z novim napadom, kateri je imel nalogo, da dokončno pogasi in odstrani vse nevarnosti za ponovni vžig. Sledila je delna sanacija razlitega kurilnega olja, polnjenje tlačnih posod v PGD Cerknica ter zahteva za pomoč PiGD Kovinoplastika Lož, kateri je koncesionar za nevarne snovi. Po njihovem prihodu se je izvedlo čiščenje razlitega kurilnega olja ter pregled vseh prostorov s termo kamero. Po zaključku gašenja je sledila še pomoč policiji z osvetljevanjem in nato pomoč pri iznosu pogorelega materiala. Intervencija je bila zaključena ob 20:50, ko se je v gasilskem domu pripravilo vozila na morebitne nadaljnje posredovanje. Nekaj fotografij iz posredovanja lahko pogledate tule.

20150518_185934