Gašenje notranjih požarov – modul C

Operativna gasilca PGD Rakek sta uspešno zaključila tri dnevno izobraževanje za gašenje notranjih požarov, modul C. Usposabljanje je potekalo v ICZR na Igu od 12. do 14. septembra. Tečaj je nadaljevanje izobraževanja gašenja notranjih požarov, modul B. Prvi dan je bil namenjen pretežno teoriji, kjer smo predelali:

– razvoj požara in gašenje v zahtevnih (več etažnih) objektih,
– gibanje in branje dimnih mas v zahtevnih (več etažnih) objektih.
– transport ponesrečencev iz zadimljenih objektov,
– napeljava cevovoda in sistematično gibanje v zadimljenem objektu,
– nadzor nad delom napadalnih skupin,
– uporaba lestev za reševanje in gašenje,
– uporaba termo kamere,
– komunikacija znotraj napadalne skupine in med skupinami,
– vertikalno in horizontalno prezračevanje v zahtevnem objektu,
– uporaba naprednih veščin za ohlajanje dimnih plinov in gašenje plamenov,
– delo napadalne skupine pri reševanju in gašenju v notranjem požaru,
– naloge napadalne skupine in oddelka,
– namen in oblikovanje reševalne skupine,
– prepoznavanje nevarnosti pri gašenju notranjega požara v zahtevnih objektih

V popoldanskem delu prvega dne pa smo praktično vadili postavljanje tri-delne raztegljive in stikalne lestve v kombinaciji z reševanjem ponesrečencev preko njih. Preizkusili smo se tudi v delu z ALK ter pravilnemu delu v košari tega vozila.

Drugi dan je bil sestavljen iz štirih vročih vaj, kjer smo vadili gašenje enostavnih objektov s pomočjo uporabe lestev ter poudarkom na delu skupine, vadbi tehnike gašenje in prezračevanja s pomočjo izdelave presekov na strehah objektov, gašenju požara v večstanovanjskem objektu s poudarkom na vertikalnem prezračevanju stopnišča ter gašenju požara v kletnih prostorih.

Tretji dan je imel poudarek na delu oddelkov ter vodenju posameznih oddelkov zunaj in v objektu. Izvedli so se trije scenariji, ki so simulirali požare na objektih (od preprostih do večstanovanjskih). VIDEO

1. tedensko srečanje naše mladine – vaje z vodo

V sredo, 12.09.2018, so mladi gasilci našega društva začeli s prvimi vajami. Ker je bilo vreme lepo smo bili  na stadionu in ga izkoristili za gasilske vaje z vodo. Ob 18:00 so prišli pionirji. Ena ekipa je vadila “brentačo”, ki je velikokrat element naših tekmovanj, druge ekipe pa so se pomerile v različnih igrah z vodo. Najprej so kot enotna gasilska enota prenašali vodo iz soda v sod. Nato pa so se razdelili v dve manjši ekipi in ti sta tekmovali katera bo prenesla več vode v prazno plastenko. Ob 19:00 so prišli mladinci. Njihova ura je iz gledala podobno, le da smo na koncu dodali še štafeto 4 x 100 m s predajo ročnika.Obe uri sta bili tako zanimivi in sta minili tako hitro, da smo ostali brez fotografij.

Vaje bolničarjev – krvavitve zgornjih okončin

Na tokratnih vajah bolničarjev smo preko teorije obnovili znanje o krvavitvah in nujnih stanjih interne medicine ter se podrobneje dotaknili krvavitev zgornjih okončin. Pregledali smo opremo, ki jo potrebujemo za hitro zaustavitev krvavitev in imobilizacijo poškodovanih udov, katera se nahaja v nahrbtniku s sanitetnim materialom ter pregledali torbo z opremo za nudenje TPO. V nadaljevanju smo na praktičnem delu ponovili osnovne pristope pri realnih situacijah ter vadili scenarije zaustavitve krvavitev in imobilizacije poškodovanih udov (Trebec S.).

Uvodni sestanek staršev in mladine

S septembrom se je začelo novo šolsko leto. S šolo pa tudi naše gasilske vaje. V sredo, 05.09.2018, smo imeli uvodni sestanek, kjer smo se po dolgih poletnih počitnicah srečali mentorji, gasilska mladina in njihovi starši. Mentorji smo z veseljem ugotovili, da so se vsi otroci vrnili in hkrati sta se vpisala še 2 nova. Letos imamo tako za en razred otrok, in sicer kar 20: 11 pionirjev in 9 mladincev. Na sestanku smo se pogovarjali o lanskem letu, kaj nas čaka letos ter o naših željah. Ugotovili smo, da nas čaka pestro leto z mnogimi dogodki. Ta prave vaje pa začnemo v sredo, 12.09.2018,  in sicer s pionirji ob 18:00 in z mladinci ob 19:00.

Vaje operative – testiranje

Zaradi dežja smo septembrske vaje operative izvedli v gasilskem domu, kjer smo preko dveh delovnih točk opravili testiranje psihofizične sposobnosti operativcev. Na eni izmed delovnih točk je bila naloga gasilca, da se pravilno in hitro opremi z osebno varovalno opremo ter nadene IDA. Naloga sama po sebi nič posebnega in osnova za vsakega operativnega gasilca, vendar smo jo začinili s prevezo preko oči. Tako se je bilo potrebno zanesti samo na tip ter poznavanje svoje osebne zaščitne opreme in IDA. Na drugi točki se je v popolni OVO in IDA opravilo z naslednjimi nalogami: registracija vstopa v objekt na tabli IDA s pomočjo imenske ploščice, prenos kasete s cevmi v 1. nadstropje, dvig B cevi s pomočjo vrvi in nato spust s kaseto nazaj v pritličje. V pritličju objekta se je izvedel dvig na drogu, vzpon in sestop po lestvi, navezava gasilske sekire ter na koncu registracija izstopa. Tekom obremenitve se je informativno meril čas in poraba zraka. FOTO

Izlet članic

V soboto, 01.09.2018 smo se članice in člani PGD Rakek odpravili na tradicionalni izlet. Vsako leto si izberemo en predel Slovenije, ki ga podrobneje spoznamo. Letos je prišla na vrsto Bela Krajina.Najprej smo se odpravili v Metliko in obiskali Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča v Metliki. Po kratki razlagi kustosinje o nastanku muzeja in razvoju gasilstva smo si ga nato podrobneje pogledali samostojno. Posebno so nas pritegnile stare gasilske brizgalne. Nato smo se odpravili v Radovico pri Metliki v OŠ Brihtna glava. Tu nam je “stroga učiteljica” predstavila pouk iz 50. let 20. stol. in hkrati tudi značilnosti Bele Krajine. Spoznali smo tipično hrano in pijačo, nošo, zgodovino, narečje in še in še. Na koncu smo dobili tudi izpričevala in punce smo uspešno opravile šolo, fantje pa morajo decembra ponovno na preverjanje znanja. Po napornem razmišljanju smo bile že pošteno lačne in smo odšle v Kamp Podzemelj ob reki Kolpi in si privoščile kosilo. Za konec pa smo odšle še v Rim J (pri Črnomlju) in obiskale “Domačijo domačih obrti Raztresen”.

Anita Trebec