Helikopter – modul B obnovitveni

V soboto, 16.6. je v ICZR na Igu potekal teoretični del obnovitvenega usposabljanja za delo s helikopterjem. Predstavljeno je bilo delo Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja, katere helikopterje uporabljajo, kakšna mora biti delovna površina za obratovanje helikopterjev ter nekaj napotkov za varno delo s helikopterjem. V nadaljevanju predavanj se je obdelalo še naslednje teme: oskrbovanje zračnih plovil z vodo, načini polnjenja rezervoarjev in kdaj je smotrna uporaba helikopterja za gašenje. Na koncu je sledil še teoretični preizkus znanja, praktični del pa se bo izvedel naknadno. Usposabljanja se je udeležil en operativni gasilec PGD Rakek, kateri ga je tudi uspešno zaključil.

Tečaj terenske vožnje

V nedeljo, 10.6.2018 sta se dva naša operativca udeležila tečaja terenske vožnje, ki ga je organiziral ASPC Drobnič. Pod nadzorom izkušenih inštruktorjev terenske vožnje sta večkrat prevozila poligon ter s tem pridobila več kot potrebno znanje terenske vožnje. To znanje bosta na vajah predala ostalim operativcem in tako bo vožnja na intervencije potekala bolj varno (Lukan N.). 

Tehnična in druga pomoč, 10.6.2018

Od 5.30 dalje je domačim gasilcem pri odpravljanju posledic neurja na območju občine Črnomelj prišlo na pomoč 1035 gasilcev z 214 vozili. Prišli so gasilci iz regije Ljubljana I., Ljubljana II., Ljubljana III., Gorenjske regije, Savinjsko Šaleške regije, Notranjske regije, Zasavske regije, Celjske regije, Dolenjske regije, obe sosednji GZ Metlika in Semič ter hrvaški gasilci iz Vatrogasne zajednice Karlovačke županije. Do sedaj so sanirali okoli 600 objektov. Ocenjevanje škode in odstranjevanje posledic še poteka. Kot del pomoči iz Notranjske regije je sodelovala tudi polovica 1. voda za ujme GZ Cerknica, v njem pa GVC 16-25 in 6 gasilcev PGD Rakek.

Vaje bolničarjev – poškodbe pri delu

Na vajah bolničarjev smo predelali tematiko o nesrečah pri gasilskih intervencijah. Na začetku smo povedali nekaj o varnosti in zdravju pri delu, upoštevanju varnostnih predpisov in uporabe osebne varovalne opreme. Pregledali smo različne tipe intervenciji in nevarnosti, ki pretijo na gasilce ter kako se jim izognemo oz. se pred njimi zavarujemo. V nadaljevanju smo si ogledali analizo nezgod v gasilstvu za desetletno obdobje, kateri telesni deli so bili največkrat poškodovani, v kakšnih primerih in na kakšen način so poškodbe nastale. Na koncu smo ponovili še reševanje in nudenje temeljnih postopkov oživljanja polno opremljenega gasilca z zaščitno obleko in dihalnim aparatom (Trebec M.).

Vaje operative – notranji napadi

Tokratne redne mesečne vaje operative so bile na temo posredovanja ob požarih v objektih in so bile tematsko nadaljevanje vaj iz meseca maja. Vaje so bile izvedene preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki se je vadilo postavljanje lestve, pripravo cevovodov in njihova napeljava po/ob lesti ter vstop napadalne skupine preko lestve. Na drugi točki se je izvajalo napade iz vozila GVC 16-25. Vadilo se je napeljavo B voda do trojaka, pravilno postavitev C cevovodov za vstop v objekt, napredovanje in napeljavo cevovodov po stopnišču ter pravilen vstop v goreč prostor. Pri tem se je upoštevalo pravilo, da je vedno ena napadalna skupina v rezervi za potrebe reševanja, upoštevali pa smo tudi nov OPR za notranje napade, kjer za evidenco NN skrbi strojnik. Za zaključek smo si skupaj pogledali kako se napelje rezervni B vod na trojak za primer odpovedi črpalke na vozilu.