Zaključek pripravništva – izpiti

V soboto smo imeli interno zaključno preverjanje pripravnikov za vstop v operativo. Tekom leta so se udeleževali mesečnih vaj pripravnikov in drugih izobraževanj, letos spomladi pa so zaključili tudi izobraževanje za operativnega gasilca v organizaciji GZ Cerknica.

Na internem preverjanju so pripravniki pokazali zavidljivo znanje na 7 delovnih točkah in sicer: razvrščanje, osebna zaščitna oprema in izolirni dihalni aparat, oprema v vozilih, radijske veze, gasilski vozli, prva pomoč ter postavljanje cevovodov in oblikovanje curkov. Pripravniki so preverjanje uspešno opravili in se tako priključili operativni enoti našega društva, katera je sedaj večja za 6 novih gasilcev. Čestitamo vsem za vložen trud in jim želimo uspešno gasilsko pot še naprej! (Trebec M.)

Osnove IDA, evidence in OTP

Operativne vaje v mesecu maju so bile namenjene obnovitvi osnovnih znanj iz področja IDA. V uvodnem, kratkem predavanju smo predelali osnove IDA (sestavne dele, vzdrževanje,…), določili način evidentiranja notranjih napadalcev ter se pogovorili o postopku posredovanja. Drugi, praktični del vaj, se je izvedel na dveh delovnih točkah. Na prvi smo sestavljali IDA in si pogledali evidenčno tablo IDA, na drugi točki pa vadili opremljanje z IDA v kabini vozila GVC 16-25.

Vaje pripravnikov – priprave IV.

Pripravniki so imeli 4. ponavljalne vaje za sprejemni izpit na katerih smo obdelali temo prve pomoči in vozlov v gasilstvu. Pregledali smo opremo za prvo pomoč, katero uporabljamo v društvu in ponovili njen namen ter način uporabe. Pripravniki so ponovili uporabo AED-ja, nameščanje vratne opornice, položaje poškodovancev in uporabo zajemalnih in klasičnih nosil. Na koncu so ponovili še osnovne gasilske vozle za varovanje pri delu in navezavo orodja (Trebec M.).

Vaje pripravnikov – priprave III.

Na tretjih pripravljalnih vajah za zaključno preverjanje smo s pripravniki ponovili osnove uporabe osebne zaščitne opreme in izolirnega dihalnega aparata (IDA). Ponovili smo kako mora biti gasilec pravilno oblečen in opremljen na različnih intervencijah (npr. na požarih v objektih, tehničnih intervencijah in požarih v naravi). Pripravniki so pregledali sestavne dele IDA, zamenjali tlačno posodo, opravili minutni test ter si ga pravilno namestili in nadeli dihalno masko. Poleg vaj z osebno zaščitno opremo in IDA so na koncu ponovili še poznavanje opreme v vozilih društva in njene uporabe (Trebec M.).

Kurjenje kresov opozorilo in napotki

Vsako leto,  predvsem na predvečer prvega maja, po Sloveniji zagori na stotine kresov. Kurjenje kresov si predstavljamo predvsem kot prijeten kulturni ali družabni dogodek, vendar pa lahko prinaša tudi nevarnost za nastanek požara v naravi. Da bi bilo kresovanje varno in prijetno, da s kurjenjem ne bi povzročali nevarnosti požara, naj organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajo sledeče napotke:

  • prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
  • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali;
  • kres mora biti ves čas pod nadzorom;
  • ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati,
  • ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje prekiniti;
  • pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;
  • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali  z zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

kres-31-april-2013-0021