Gašenje notranjih požarov – modul A

Pretekli teden je operativni gasilec PGD Rakek uspešno opravil tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A (GNPA) v podcentru ICZR v Sežani. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, skupaj dva dneva. V prvem, teoretičnem delu se tečajniki seznanijo z osnovami gorenja v notranjih prostorih, kako se požar razvija in kakšne  nevarnosti pretijo na gasilce ob gašenju. Tečajniki ponovijo tudi prvo pomoč s poudarkom na opeklinah in pregretju. V drugem, praktičnem delu si tečajniki na začetku ogledajo simulacijo nastanka požara in njegovega razvoja po prostoru, nastanka nevtralne cone, požarnega preskoka in povratnega ognja v maketnih simulatorjih. V nadaljevanju si tečajniki skupaj z inštruktorji v večjem kontejnerju ogledajo razvoj požara, kateremu sledi še praktičo ohajevanje prostora in gašenje požara z vodnimi curki.

Vaje operative – Požari v naravi

Tokratne vaje operative so bile na temo gašenja gozdnih požarov. Za požig smo dobili strmo pobočje nad železnico med Rakekom in Ivanjim selom. Po prihodu na lokacijo smo se razdelili v dva oddelka, katera sta pod vodstvom dveh inštruktorjev vadila pehotno in strojno gašenje. Ker je zaradi oteženega dostopa ostal GVC 16-25 v dolini se je vsa voda dostavil s pomočjo vozila GVGP-1. Drugače bi v takem primeru vzpostavili dobavo vode s pomočjo B voda iz GVC, vendar smo namensko opravljali prevoze le z GVGP-1 tako, da so lahko vozniki – strojniki povadili vožnjo po strmem terenu, na slabi dostopni poti. (K. Purkart)

Dogajanje z si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

Bolničarske vaje

Na septembrskih vajah bolničarjev smo ponovili postopke ob pristopu do poškodovanca in pravilne postopke ob posredovanju pri sumu na srčni zastoj. Ker v jesenskem času večini prvim posredovalcem potečejo eno-letne licence za prve posredovalce, smo tokrat ponovili pravilni pristop in temeljne postopke oživljanja na novi vadbeni lutki in vadbenem AED. Opremo za vaje je kupila Krajevna skupnost Rakek in je namenjena vsem trem društvom v “sektorju Rakek” – t.j. PGD Rakek, PGD Ivanje selo in PGD Unec. (S. Trebec)

Pregled DS Smith

Gasilci PGD Rakek smo v sredo izvedli redni preventivni pregled na podjetju DS Smith Rakek. Ker gre za večjo industrijo v kateri predelujejo, izdelujejo in skladiščijo papirne in kartonske izdelke imajo v podjetju urejeno pogodbeno sodelovanje z lokalno gasilsko enoto za namene zagotavljanja požarne varnosti. Pregledali smo veljavnost pregledanih ročnih gasilnih aparatov in hidrantnih omaric, urejenost evakuacijskih poti in ostalih elementov za zagotavljanje požarne varnosti v obratu. Tovrstni pregledi so koristni tudi zaradi spoznavanja sprememb v sami proizvodnji obrata, kar nam lahko pomaga pri posredovanju ob morebitni nezgodi. Podjetje DS Smith sicer že dlje časa zgledno skrbi za požarno varnost v obratu in redno sodeluje z lokalno gasilsko enoto na preventivnih pregledih ter skupnih vajah.