Category: Usposabljanja

Tehnično reševanje – obnovitveni

Od četrtka 16. maja do sobote 18. maja je operativni član PGD Rakek opravljal obnovitveni tečaj za tehničnega reševalca v ICZR na Igu. Prvi dan so tečajniki preživeli v učilnici, kjer so obnovili znanje o reševanju izpod ruševin, taktiko ukrepanja pri tehničnem reševanju, orodje in opremo za tehnično reševanje ter po skupinah utrjevali taktične pristope in delovanje enot na lokacijah različnih nesreč. Drugi dan so dan pričeli v učilnici, kjer so utrdili znanje prve pomoči, nato pa se preselili na poligon kjer so izvajali praktični dela usposabljanja v treh skupinah. Teme praktičnega usposabljanja drugega dne so bile prometna nesreča (stabilizacija vozila, uporaba hidravličnega rezalnega orodja, pravilni pristop do poškodovanca), vrvna tehnika – aktivni spust z vrha stolpa in dvigovanje težkih bremen s pomočjo dvižnih blazin. Tretji dan usposabljanja so se tečajniki razdelili v dve skupini in se urili na več delovnih točkah. Teme tretjega dne praktičnega dela usposabljanja so bile prometna nesreča, vrvna tehnika – reševanje poškodovanca s pomočjo vrvne žičnice iz drugega nadstropja, iskanje in prenos poškodovanca iz stanovanjske hiše po eksploziji s pomočjo orodja za dvigovanje težkih bremen, iskanje in prenos poškodovanca z nosili iz stanovanjske hiše po močnem potresu, delovna nesreča v delavnici, reševanje in prenos poškodovanca iz ozkih kletnih prostorov po porušitvi objekta z orodjem za dvigovanje težkih bremen (Trebec S.)

Vaje vrvnih tehnik – reševanje iz objektov

Na tokratnih vajah smo vadili reševanje iz večnadstropnih objektov s pomočjo preproste žičnice ter reševalnega sedeža. Po kratkem uvodu smo se odpravili na lokacijo stare OŠ na Rakeku, kjer smo po korakih praktično preizkusili izdelavo ter delo na sistemu. Sledile so izvedbe scenarijev, kjer smo se menjavali v vlogah reševalcev pri delu na tleh ter delu v samem objektu. FOTO.

Vaja s PGD Ivanje selo

V nedeljo, 12.5.2019 smo se udeležili operativnih vaj PGD Ivanje selo, kjer smo vadili dogovorjene skupne postopke v primeru gašenja požara osebnega vozila na njihovem požarnem območju. Med tem, ko so PGD Ivanje selo vadili postavljanje klasičnih napadov za gašenje smo mi izkoristili možnost ter na vozilu vadili odpiranje zaklenjenih vrat s pomočjo pnevmatskih blazin in za to namenjenega orodja. Po zaključku teoretično praktičnega dela se je izvedlo še zaključno vajo, kjer se je zakurilo odsluženo vozilo.

Scenarij je predvideval aktiviranje po planu aktiviranja za občino Cerknica, kjer se za požar osebnega vozila proži lokalno pristojno teritorialno PGD ter osrednja enota v sektorju. Prvi so na kraj posredovanja odšli gasilci PGD Ivanje selo, nekaj minut za njimi pa še PGD Rakek. Pred prihodom PGD Rakek na kraj je bila že postavljena B linija do trojaka ter dve C napadalni liniji za gašenje. Gašenje z vodo se je v začetni fazi izvajalo iz vozila GVGP-1 PGD Ivanje selo. Po prihodu PGD Rakek se je B linija priklopila na GVC 16-25, napadalci PGD Ivanje selo pa so lahko začeli gasiti z vodo. Med tem je napad PGD Rakek pripravil napad za gašenje s peno ter nato pomagal napadalcema na klasičnem napadu pri delu na vozilu. Na koncu se je izvedlo še preventivno pokrivanje vozila s peno, ogled s termo kamero ter osnovna sanacija lokacije. Po vaji je sledila skupna analiza, pospravljanje opreme ter nato povratek v gasilski dom. Fotografije iz vaje lahko vidite v naši galeriji ter v galeriji PGD Ivanje selo.

Vaje bolničarjev in PPO – scenariji

Na majskih vajah bolničarjev so se nam poleg bolničarjev sektorja Rakek pridružili še člani tekmovalne ekipe bolničarjev RK Cerknica. Vaje smo tokrat izvedli na Uncu, kjer smo v skupnem sodelovanju izpeljali 3 različne scenarije. V prvem scenariju smo bolničarji PGD Rakek, Unec in Ivanje selo sodelovali kot imitatorji-poškodovanci, na katerih so scenarij vadili člani RK Cerknica, v drugem in tretjem scenariju, pa so člani RK Cerknica nam kot prvim posredovalcem pripravli dva različna scenarija posredovanj in oni sodelovali kot imitatorji. Pri prvem scenariju za RK Cerknica je šlo za poudarek na pravilnem tekmovalnem pristopu in organiziranosti ekipe ter čim krajšem in pravilnem postopku reševanja, v drugem in tretjem scenariju pa tudi poudarek na aktivaciji s strani ReCO, vodenju intervencije in poročanju o stanju na kraju namišljene nesreče. (Trebec S.)

Vaje operative – elektrika in odpiranje vrat

Na tokratnih rednih mesečnih vajah operativne enote smo obnovili znanje iz varnega dela z električnimi napravami, postopke posredovanja pri nesrečah, kjer je prisotna nevarnost elektrike ter tehničnega posredovanja, kjer je potrebno odpiranje vrat objektov s pomočjo orodja za vlamljanje ključavnic. V prvem delu vaj smo imeli kratko predavanje na temo elektrike v gasilstvu, nato pa smo se preselili na lokacijo stare osnovne šole na Rakeku, kjer se je praktični del izvajal preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki se je vadilo pravilno in varno delo z elektro agregatom, električnimi podaljški, prenosno razsvetljavo in ostalimi električnimi porabniki, katere imamo v vozilih. Na drugi točki pa smo s pomočjo kompleta za vlamljanje ključavnic vadili postopke odpiranja vhodnih vrat, nekaj besed pa smo namenili tudi odpiranju vrat na vozilih. Galerija slik.

Sektorska vaja – požar na objektu

V soboto, 27.4.2019, smo gasilci sektorja Rakek izvedli sektorsko vajo na objektu stare osnovne šole na Rakeku. Predpostavka vaje: zaradi eksplozije na podstrešju je prišlo do požara na podstrešju, posledica je bila porušitve stropa in širjenje požara na dva prostora v 1. nadstropju, gori tudi na stopnišču med 1. nadstropjem in podstrešjem. Piha močan JZ veter, možna je širitev požara na sosednji stanovanjski objekt. Pogrešana je ena oseba. Namen vaje je bila zagotovitev zadostne količine vode za gašenje, vzpostavitev zbirnega mesta za rezervne in prazne tlačne posode, vzpostavitev ustreznega nadzora nad uporabniki IDA, sektorizacija ter vodenje intervencije po IPS sistemu. Po zaključku vaje je sledilo pospravljanje lokacije vaje, kratka analiza in nato skupno druženje operativcev vseh treh PGD. Fotografije iz vaje si lahko pogledate na strani PGD Ivanje selo ter v naši galeriji.

Evakuacija OŠ Jožeta Krajca

V petek, 26.4. smo sodelovali na vaji evakuacije na OŠ Rakek. Evakuacija osebja, učencev in dveh skupin predšolskih otrok je bila končana v 4 minutah po alarmu na šoli, v peti minuti je vodja intervencije prejel številčno stanje evakuiranih. Učenci so bili lepo razdeljeni po skupinah, vzpostavljena je bila bolničarska ekipa s strani zaposlenih, odklopljena elektrika in plin ter odprti vsi dostopi do šole. Vse pohvale vodstvu šole, katero tesno sodeluje z nami gasilci ter upošteva vse naše nasvete.
 
 
 

Vaje vrvnih tehnik – tovariška pomoč

Na vajah vrvne tehnike smo se spoznavali z reševanjem tovariša na vrvi. Poznamo več situacij in načinov reševanja obstalega plezalca na vrvi. Za začetek smo trenirali reševanje sotovariša, ki je vpet v stop zavoro obstal na vrvi. Do reševanega smo se s pomočjo ročnega in prsnega žimarja spustili, se se nanj pripeli in nato oba kontrolirano spustili na tla preko stop zavore reševanega. Naslednjič nadaljujemo z ostalimi tehnikami tovariške pomoči oz. reševanja. (Trebec M.)