Category: Usposabljanja 2012

Usposabljanja leta 2012

Praktične vaje GZ Cerknica 2012

V soboto, 3.11.2012 smo sodelovali z dvema desetinama operativcev in štirimi inštruktorji na vaji GZ Cerknica. Vaje so bile pripravljene tako, da so se posamezna PGD v svoji kadrovski sestavi menjavala na štirih deloviščih. Delovišča so zajemala naslednje teme: zunanja aktivna ali pasivna obramba, priprava notranjega napada, vpad v objekt preko trodelne lestev in izvedba zapore cestišča s požarnim varovanjem. Namen vaj je bil, da društva s svojimi operativci in svojo opremo vadijo postopke posredovanja ob zgoraj omenjenih scenarijih. Odziv večine enot je bil zelo pozitiven in so pozdravili tak način priprave vaj v okviru GZ. Več fotografij iz usposabljanja pa na naši FB strani.

Bolničarji – krvavitve in oskrba ran; praktično

V sredo, 31.10.2012 so potekale druge vaje bolničarjev. Tokratne vaje so temeljile na praktičnem delu, ki se je izvajal na 4 točkah in sicer: izdelava kompresijske obveze, izdelava esmarchove preveze (!), oskrba poškodbe trebuha in pneumotoraksa. Bolničarji so bili razdeljeni na dve skupini s po 4 – 5 člani. Po vsaki opravljeni vaji se je vršila rotacija med člani skupine, tako je bil vsak enkrat vodja skupine. Na koncu je sledila še vaja presenečenja z 3 poškodovanimi, tu sta delali obe skupini skupaj – seveda po navodilih vodje. Naslednje vaje bodo na temo opeklin, pogledali pa si bomo tudi oskrbo zlomov, zvinov in izpahov.

Usposabljanje novega voznika I.

Dne 31.10.2012 se je izvedlo prvo usposabljanje za novega voznika GVC 16-25. Zakaj izobraževanje in usposabljanje novih voznikov? Gasilska vozila imajo za razliko od običajnih tovornih vozil nameščene veliko tehnike in orodja – zato nam v gasilski službi voznik, ki je samo voznik, ne pomeni nič oziroma skoraj nič. Biti voznik gasilskega vozila pomeni veliko odgovornost, saj mora le-ta na lokacijo intervencije varno pripeljati drago tehniko – še bolj pa je pomembno, da varno prepelje moštvo in sebe! Poleg tega mora poznati vse dele vozila in njihovo delovanje, znati mora upravljati z vso tehniko in poznati lokacijo vse opreme v nadgradnji. Potem pa so tu še velike malenkosti, ki napravijo voznika za nepogrešljiv člen vsakega posredovanja. Velika odgovornost in tudi velika čast.

V prvem delu usposabljanja je novi voznik skupaj z glavnim voznikom v društvu opravil vožnjo, kjer se ga je opozorilo na pravilno uporabo prestavnega razmerja, pravilno uporabo zavor, pravilno lego vozila na cestišču ter na upoštevanje pravil varne vožnje. Sledile so vaje uporabe črpalke in postavitve vozila:

– uporaba in delovanje črpalke pri izvajanju gašenje s pomočjo hitre napadalne cevi,
– uporaba in delovanje črpalke pri izvajanju gašenja s pomočjo klasičnega napada,
– uporaba in delovanje črpalke pri izvajanju gašenja s pomočjo pene,
– napajanje vozila preko hidrantnega omrežja,
– pravilna postavitev vozila,
– osvetljevanje okolice in položaj strojnika pri vozilu.

Na naslednjem usposabljanju se bo že predelane teme usposabljanja ponovilo, dodalo pa poznavanje opreme v vozilu in nadgradnji. Glede na to, da se bo v naslednjem letu usposobilo še nekaj novih voznikov je bila podana ideja, da se spiše program usposabljanja za voznike – strojnike gasilskih vozil za naše društvo.

Evakuacija OŠ Jožeta Krajca Rakek

Kot vsako leto smo tudi v letošnjem letu izvedli vajo evakuacije na osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek. Sodelovali smo z vozilom GVC 16/25 in šestimi gasilci. Vaja je bila izpeljana v manjšem obsegu, saj je bil letos poudarek na pravilni ter hitri evakuaciji učencev in zaposlenih. Gasilci smo sodelovali samo kot opazovalci in svetovalci pri izvedbi evakuacije iz strani šole določenega osebja.

Po scenariju je zagorelo v šolski knjižnici, kjer je veliko gorljivega materiala. Požar se hitro širi z veliko dima, kateri že ogroža bližnje učilnice. Usposobljeno šolsko osebje zato izvede evakuacijo šolarjev in ostalih zaposlenih. Kljub evakuaciji tri osebe zaradi zastrupitve z dimom ostanejo v gorečem objektu. S notranjim napadom ter preiskavo prostorov se je pogrešane osebe našlo in izneslo iz objekta. Po končani vaji smo skupaj opravili krajšo analizo evakuacije.

Kasneje smo odšli še v vrtec, kjer smo otrokom prestavili naše vozilo in opremo za posredovanje. Otroci so bili našega prihoda zelo veseli. Z zanimanjem so opazovali opremo, najpogumnejši pa so sedli tudi v gasilski tovornjak in se oblekli v pravega gasilca.

Ob tej priložnosti bi pohvalili osebje šole za vzorno izvedeno evakuacijo ter se jim hkrati zahvalili za dobro sodelovanje.

Se vidimo naslednje leto!

Bolničarji – krvavitve in oskrba ran

V četrtek 11.10.2012 smo v PGD Rakek pričeli z srečanji bolničarjev z namenom, da obnovimo znanje iz prve pomoči in seznanimo z novimi smernicami v prvi pomoči. Udeležba je bila nad pričakovanji, saj se je srečanja udeležilo 12 operativnih članov društva, po večini z specialnostjo bolničar. Tema na prvem srečanju so bile krvavitve in oskrba ran. V teoretičnem delu smo obnovili že pridobljeno znanje, na praktičnem pa smo menjevali vloge ponesrečenec – bolničar. Tako je lahko vsak ponovil osnove oskrbe poškodovanih udov – poudarek je bil na pravilni izdelavi kompresijske obveze. Pogledali smo si tudi izdelavo Esmarchove preveze – namestitev preveze je izrecno le ukrep v sili! Zanj se odločimo le v najresnejših okoliščinah, ko moramo izbirati med reševanjem življenja in reševanjem uda! Na naslednjem srečanju bomo vse skupaj ponovili na še več praktičnih primerih, vaje se bodo vršile po delovnih točkah.

OPR ob požaru na prometnih sredstvih

Tokratne operativne vaje so bile namenjene operativnim postopkom (OPR) pri gašenju požara na prometnih sredstvih. V orodišču gasilskega doma smo si pogledali postavitev vozil in zavarovanje lokacije dogodka ter spoznali postopke vodenja v teoriji (razdelitev na funkcijske sektorje ter njihove vodje). Postopke smo pripravili tako za avtocesto, kot tudi za regionalne oziroma lokalne ceste. Po teoretičnemu delu smo se skupaj z PGD Ivanje selo odpeljali v novo industrijsko cono Podskrajnik, kjer smo še v praksi preizkusili vodenje po naših OPR. Pripravilo in izvedlo se je tri različne scenarije: požar na vozilu z enim poškodovancem, prometna nesreča dveh vozil in dvema poškodovancema (eno osebno vozilo je zajel ogenj) ter večja nesreča z večjim številom vozil in poškodovancev (na dveh vozilih prisoten požar). Po vajah je bila krajša analiza, kjer so se vsi vodje strinjali, da jim je OPR olajšal vodenje in omogočil boljši pregled nad situacijo. Hkrati pa so postopki toliko gibljivi in usklajeni z IPS, da se jih da poljubno širiti in prilagajati obsegu intervencije (primerni tako za manjše kot tudi večje intervencije). Obrazec z postopki in skicami dobite vsi operativni gasilci v kratkem na svoje e-maile; potencialni vodje pa si jih še podrobneje preglejte! Nekaj fotografij je v galeriji in na naši FB strani.