Vaje bolničarjev – UVOD 2018

Na uvodnih bolničarskih vajah v letošnjem letu smo obravnavali predlog plana bolničarskih usposabljanj za leto 2018. Termin bolničarskih vaj ostaja nespremenjen, tako so bolničarske vaje vsak prvi četrtek v mesecu ob 19. uri. Bolničarske vaje so namenjene vsem članom društva (operativni, veterani, članice, mladina, pripravniki), predvsem pa so na vaje lepo vabljeni operativni člani ter vsi certificirani prvi posredovalci. Za vsako vajo bo določen vodja vaje iz operativne vrste (bolničar, prvi posredovalec). Vsaka vaja bo sestavljena iz krajše predstavitve teme, pravilnega pristopa do poškodovanca ter pravilne tehnike nudenja prve pomoči. Sledilo bo delo po posameznih točkah in na koncu vsake vaje še zaključna kompleksna vaja osvojenega znanja. Osvojeno znanje na bolničarskih vajah se bo uporabilo v kombinaciji operativnih vaj na rednih mesečnih usposabljanjih operativne enote. Poudarek letošnjih bolničarskih vaj bo temeljil predvsem na ponavljanju in utrjevanju osvojenega znanja iz nudenja prve pomoči pri delu prvih posredovalcev (tujki v dihalih, močne bolečine v predelu prsnega koša, hude krvavitve, temeljni postopki oživljanja). Po končanem sestanku bolničarske ekipe smo v orodišču gasilnega doma pregledali opremo za nudenje prve pomoči ter ponovili nekaj osnovnih postopkov prvega hitrega pregleda poškodovane osebe – izmera krvnega tlaka, srčnega utripa, saturacije kisika, sladkorja v krvi (Trebec S.).

Vaje operative – nenapovedana vaja

V soboto, 30.12. smo v okviru plana izobraževanj za leto 2017 izvedli nenapovedano vajo operative. Po scenariju je prišlo v garaži do zastrupitve dveh oseb z ogljikovim monoksidom, ena od njiju se je nahajala v jašku globokem 10m. Iz garaže smo prvo osebo v oskrbo bolničarski ekipi iznesli opremljeni z dihalnimi aparati in prostor prezračili z nadtlačnim prezračevalnikom. Drugo osebo smo iz jaška rešili s pomočjo vrvne tehnike in jo predali v nadaljnjo oskrbo. Cilj vaje je bilo preveriti znanje bolničarjev in ekipe za vrvno tehniko, katerega so nabrali na vajah v preteklem letu (Modic Miha).

Izlet mladine v Atlantis

V soboto smo mentorji mladine odpeljali naš podmladek, ki nas je zelo uspešno zastopal čez leto na tekmovanjih, na zaslužen izlet v Vodno mesto Atlantis. Otroci so aktivno preživeli sobotno popoldne v vodnih aktivnostih, uspelo jim je potunkati vse mentorje, a tudi mentorji niso veliko zaostajali za njimi saj so bili tudi vsi mladinci pod vodo. Utrujeni in lačni od vode smo se ob vrnitvi domov ustavili še na večerji v Gostišču Furman. Zahvalil bi se tudi predsedniku PGD Grahovo za pomoč pri prevozu.

Sistem prvih posredovalcev

Ko je oseba zaradi bolezni ali poškodbe življenjsko ogrožena, je pomembno hitro in učinkovito ukrepanje najbližjih. Velikokrat pa je čas posredovanja lokalne enote nujne medinske pomoči (NMP) zaradi oddaljenosti od bolnika pogosto predolg, kar je lahko za bolnika ali poškodovanca usodno.

Na preživetje bolnika srčnim zastojem vpliva čas od nastanka srčnega zastoja do začetka temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in čas od nastanka srčnega zastoja do prve defibrilacije z avtomatskim eksternim defibrilatorjem (AED), ki so namenjeni laikom. Čim krajša sta ta dva časa, tem večja je verjetnost, da bo bolnik preživel. Če želimo ta dva časa v čim večji meri skrajšati z namenom preživetja čim več bolnikov, ki se jim nepričakovano zaustavi srce, moramo taki osebi pomagati bližnji. Zato se je v zadnjem času začela na območju Slovenije uresničevati ideja vzpostavitve sistema prvih posredovalcev (PPO).

Kot nosilci sistema PPO so najprimernejši prav gasilci, gorski reševalci, jamarski in drugi reševalci, ekipe prve pomoči in pripadniki drugih enot za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP), saj želijo pomagati, so dobro organizirani, imajo sredstva zvez, so tudi bolj ali manj opremljeni in imajo svoje enote v večini naselij tako, da je njihov dostopni čas do bolnika čim krajši.

Kako poteka aktiviranje ekipe PPO?

Regijski center za obveščanje (ReCO) aktivira ekipo PPO na prošnjo lokalne NMP ali dispečerja v zdravstvu v primeru, ko na območju, ki ga ekipa PPO pokriva, pride do nujnega stanja, pri katerem je potrebno posredovanje enote PPO. ReCO najprej aktivira PPO, potem pa obvesti klicoče, da bodo v nekaj minutah na kraj dogodka pred reševalci NMP prišli prvi posredovalci, ki znajo in bodo pomagali bolniku.

Ekipe PPO bodo aktivirane v primerih:

–       suma na srčni zastoj
–       suma na tujek v zgornjih dihalih s hudo zaporo dihalne poti
–       suma na hudo zunanjo krvavitev.

V letošnjem jesenko-zimskem času je v operativni enoti PGD Rakek 7 članov pridobilo licenco certificiranih prvih posredovalcev, ki velja za obdobje enega leta in se permanentno obnavlja. Ekipo PPO PGD Rakek sestavljajo Miha Modic, Klemen Purkart, Aleš Gorkič, Anja Gorkič, Domen Banfi, Mitja Trebec in Sergej Trebec.

Usposabljanje za PPO

V petek 15. in soboto 16. decembra je v Zdravstvenem domu v Cerknici potekal drugi dvodnevni tečaj za usposabljanje prvih posredovalcev pod okriljem Slovenskega reanimacijskega sveta (SloRS) in Slovenskega združenja za urgentno medicino (SZUM). Tečaja se je udeležilo 5 operativcev in bolničarjev našega društva (Trebec Mitja, Modic Miha, Gorkič Aleš, Gorkič Anja, Purkart Klemen). Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal  10 ur teorije in praktičnega dela, so se tečajniki posvetili predvsem zelo pomembni temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Tako so na krajšem teoretičnem delu ponovili glavne in bistvene pomembne točke prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev (AED in AMBU dihalni balon s kisikovo jeklenko).

Na praktičnem delu so tečajniki na različnih delovnih točkah vadili različne scenarije intervencij – nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in druga nujna življenjsko ogrožujoča stanja v nujni prvi pomoči. Izpit je obsegal teoretični in praktični del pred komisijo zaposlenih v Nujni medicinski pomoči. Čestitamo novim prvim posredovalcem!