Praktične vaje GZ Cerknica 2012

V soboto, 3.11.2012 smo sodelovali z dvema desetinama operativcev in štirimi inštruktorji na vaji GZ Cerknica. Vaje so bile pripravljene tako, da so se posamezna PGD v svoji kadrovski sestavi menjavala na štirih deloviščih. Delovišča so zajemala naslednje teme: zunanja aktivna ali pasivna obramba, priprava notranjega napada, vpad v objekt preko trodelne lestev in izvedba zapore cestišča s požarnim varovanjem. Namen vaj je bil, da društva s svojimi operativci in svojo opremo vadijo postopke posredovanja ob zgoraj omenjenih scenarijih. Odziv večine enot je bil zelo pozitiven in so pozdravili tak način priprave vaj v okviru GZ. Več fotografij iz usposabljanja pa na naši FB strani.

Akcija zbiranja papirja

Danes je v PGD Rakek potekala celodnevna akcija zbiranja odpadnega papirja. Preko dneva nam je uspelo s pomočjo krajanov Rakeka in nekaj podjetij zbrati in tudi napolniti poln kontejner v velikosti 35 kubičnih metrov (cca. 10 ton papirja). Naj se na tem mestu zahvalimo vsem delovnim ekipam, katere so delale skoraj brez prekinitve od 8:00 do 18:00 ure ter vsem krajanov Rakeka, ki so se ponovno izkazali! Naslednja akcija zbiranja odpadnega papirja bo predvidoma v marcu 2013.

Bolničarji – krvavitve in oskrba ran; praktično

V sredo, 31.10.2012 so potekale druge vaje bolničarjev. Tokratne vaje so temeljile na praktičnem delu, ki se je izvajal na 4 točkah in sicer: izdelava kompresijske obveze, izdelava esmarchove preveze (!), oskrba poškodbe trebuha in pneumotoraksa. Bolničarji so bili razdeljeni na dve skupini s po 4 – 5 člani. Po vsaki opravljeni vaji se je vršila rotacija med člani skupine, tako je bil vsak enkrat vodja skupine. Na koncu je sledila še vaja presenečenja z 3 poškodovanimi, tu sta delali obe skupini skupaj – seveda po navodilih vodje. Naslednje vaje bodo na temo opeklin, pogledali pa si bomo tudi oskrbo zlomov, zvinov in izpahov.

Usposabljanje novega voznika I.

Dne 31.10.2012 se je izvedlo prvo usposabljanje za novega voznika GVC 16-25. Zakaj izobraževanje in usposabljanje novih voznikov? Gasilska vozila imajo za razliko od običajnih tovornih vozil nameščene veliko tehnike in orodja – zato nam v gasilski službi voznik, ki je samo voznik, ne pomeni nič oziroma skoraj nič. Biti voznik gasilskega vozila pomeni veliko odgovornost, saj mora le-ta na lokacijo intervencije varno pripeljati drago tehniko – še bolj pa je pomembno, da varno prepelje moštvo in sebe! Poleg tega mora poznati vse dele vozila in njihovo delovanje, znati mora upravljati z vso tehniko in poznati lokacijo vse opreme v nadgradnji. Potem pa so tu še velike malenkosti, ki napravijo voznika za nepogrešljiv člen vsakega posredovanja. Velika odgovornost in tudi velika čast.

V prvem delu usposabljanja je novi voznik skupaj z glavnim voznikom v društvu opravil vožnjo, kjer se ga je opozorilo na pravilno uporabo prestavnega razmerja, pravilno uporabo zavor, pravilno lego vozila na cestišču ter na upoštevanje pravil varne vožnje. Sledile so vaje uporabe črpalke in postavitve vozila:

– uporaba in delovanje črpalke pri izvajanju gašenje s pomočjo hitre napadalne cevi,
– uporaba in delovanje črpalke pri izvajanju gašenja s pomočjo klasičnega napada,
– uporaba in delovanje črpalke pri izvajanju gašenja s pomočjo pene,
– napajanje vozila preko hidrantnega omrežja,
– pravilna postavitev vozila,
– osvetljevanje okolice in položaj strojnika pri vozilu.

Na naslednjem usposabljanju se bo že predelane teme usposabljanja ponovilo, dodalo pa poznavanje opreme v vozilu in nadgradnji. Glede na to, da se bo v naslednjem letu usposobilo še nekaj novih voznikov je bila podana ideja, da se spiše program usposabljanja za voznike – strojnike gasilskih vozil za naše društvo.