Obvestilo, zahvala in prošnja

Krajane Rakeka obveščamo, da Vas bomo v kratkem člani PGD RAKEK tradicionalno obiskali s koledarji in dobro voljo. Že sedaj se Vam zahvaljujem za vso podporo in prispevke! Brez vaše pomoči nam tako velika investicija, s katero smo močno popravili našo učinkovitost, ne bi uspela. Prosim, da to zahvalo delite s čim več so-krajani, kolegi in prijatelji.

Istočasno pa Vas obveščamo, da nam še vedno lahko namenite 0,5% dohodnine, za kar Vam bomo zelo hvaležni! Obrazec dobite na sledeči povezavi OBRAZEC DURS PGD-RAKEK.

 

Vaje bolničarjev

Na današnjih vajah gasilcev-bolničarjev smo predelali naslednje teme: nagla obolenja, zastrupitve, poškodbe glave ter poškodbe zaradi mraza. Po programu so to bile zadnje letošnje vaje, z naslednjim sklopom nadaljujemo po novem letu. Tako bodo naslednje vaje bolničarjev 10. januarja, ko si bomo pogledali temeljne postopke oživljanja (TPO).

OPR nevarna snov

Tokratne operativne vaje so bile namenjene operativnim postopkom (OPR) pri posredovanju v primeru razlitja nevarne snovi. Namen vaje je bil, da se vzpostavi dobro predpripravo dela za potrebe posredovanja pri večjih intervencijah, kjer desetina oziroma enota opravlja zgolj delo z nevarno snovjo. Delo se je razdelilo na: zunanja podpora, zavarovanje območja in sprejem, neposredni posredovalci ter prva pomoč z dekontaminacijo. Nekaj fotografij iz operativnih vaj je v galeriji, v nadaljevanju pa kratek opis dela na teh točkah.

Zunanja podpora je imela nalogo pripraviti vse potrebno do vstopne točke. Tako so pripravili cevi in druge armature za potrebe požarnega varovanja, v bližino vstopne točke se je namestilo vsa orodja in pripomočke za posredovanje, poskrbeli so za preskrbo z gasilno vodo in penilom ter pripravili rezervne tlačne posode za IDA.

Ekipa za zavarovanje območja je izvedla ustrezno zavarovanje območja, označila vstopno točko, sprejemala dodatne ekipe in poskrbela za odstranitev nepoklicanih z mesta posredovanja.

Neposredni posredovalci so opravili hiter ogled, preiskali in izvlekli ponesrečence, preprečili iztekanje, izvedli požarno varovanje, zatesnili jaške in izvedli sanacijo.

Ekipa za prvo pomoč in dekontaminacijo pa je postavila dekontaminacijsko mesto, poskrbela za prvo pomoč ponesrečencev ter vodila popis rešenih in evakuiranih.