Občinski gasilski kviz

Naša mladina se je udeležila občinskega kviza s tremi ekipami. Ekipa pionirjev je osvojila 11. mesto, mladinke so osvojile 5.mesto in mladinci 2.mesto. Mladinci so si z 2. mestom priborili tudi nastop na regijskem tekmovanju, ki bo 13.9. 2012. Čestitamo vsem ekipam!

Oktober – mesec požarne varnosti, 2012

‘Po potresu lahko tudi zagori!’ je tema letošnjega projekta Oktober – mesec požarne varnosti. Uprava RS za zaščito in reševanje je v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije in Slovenskim združenjem  za požarno varstvo pripravila Zgibanko 2012.  Z gradivom želimo opozoriti prebivalce na nevarnost požara, ki je pogost pojav po potresu, obenem pa podati napotke, kako lahko zmanjšati možnost nastanka požara po potresu. Za naše najmlajše pa so pripravili tudi didaktično igrico za otroke Potres.

Vodenje velikih intervencij

V soboto, 29.9.2012 je 5 članov PGD Rakek uspešno zaključilo usposabljanje za Vodenje velikih intervencij. Usposabljanje, ki je potekalo na nivoju Notranjske regije v gasilskem domu PGD Dolnji Logatec, je bilo razdeljeno na teoretični in praktični del. Na predavanjih smo predelali teorijo, katera je zajemala naslednje teme:

1. Poveljniško mesto, vodja intervencije – vloga, naloge in odgovornosti
2. Komuniciranje z javnostjo
3. Predstavitev sistema vodenja intervencij
4. Organiziranje dela z velikim številom enot
5. Vodja načrtovanja – vloga, naloge in odgovornosti
6. Vodenje intervencij ob velikih požarih v naravi
7. Sprejemno mesto
8. Vodja logistike – vloga, naloge in odgovornosti
9. Načrtovanje in vodenje na karti, topografija
10. Vodja operativnih enot – vloga, naloge in odgovornosti

Zadnja dva dni sta bila namenjena praktičnim vajam – simulacijam vodenja večjih intervencij, ki so se izvajale v realnem časovnem obdobju (nekatere so trajale tudi 4 ure). Izvedli smo naslednje simulacije:

1. Neurje – poplave: s predpostavko, da je hudo neurje s katastrofalnimi poplavami zajelo območje celotne Notranjske regije. Poplavljeni, zasuti in poškodovani so deli Logatca, Cerknice, Vrhnike in Borovnice. Kraje ogrožajo visoke vode, zemeljski plazovi, močan veter in nazadnje še poškodovan proizvodnji obrat Fenolit v Borovnici.

2. Velik požar objekta: vaja je bila zastavljena tako, da je morala skupina pripraviti in nato predstaviti vodenje v primeru različnih predpostavk. Pripravljenih je bilo pet scenarijev na dveh različnih objektih (poslovna stavba v Logatcu, trgovski center Mercator Logatec).

3. Požar v naravi: zagorelo je na območju Hotedrščice, požar se širi proti zaselkom v smeri S-SV. Gasilske enote iz GZ Logatec požara ne morejo zaustaviti same zato pokličejo na pomoč enote iz GZ Vrhnika in GZ Idrija. Postavita se dva sprejemna mesta in poveljniško mesto.

Usposabljanje je bilo zelo zanimivo in podprto na praktičnih primerih, ki so se že zgodili v Sloveniji. Priporočamo ga vsakemu, ki je v funkciji vodenja oziroma bo šele deloval v tej funkciji. Več fotografij iz usposabljanja pa v galeriji.

Tečaj Vodja intervencij

Fotografija iz današnjega dne na tečaju za Vodje intervencij. Do sedaj predelane teme: Poveljniško mesto – Vodja intervencije (predavatelj Matjaž Klarič), Komuniciranje z javnostjo (predavatelj Primož Bajec), Vodja načrtovanja in Organiziranje dela z velikim številom enot (predavatelj Jože Oblak), Logistika, Sprejemno mesto in Vodenje večjih požarov v naravi (predavatelj Darko Muhič) ter Vodja operativnih enot (predavatelj Rajko Jazbec). Naslednji vikend sledita še dva dni praktičnih vaj, kjer bomo simulirali vodenje večjih intervencij v primeru: poplav, požara na objektu in požara v naravi.