Vaje pionirjev

Na prvih vajah v letošnjem šolskem letu so pionirji skozi različne družabno-gasilske igre ponovili praktično znanje, ki so ga nabrali v prejšnji sezoni. Na poligonu so morali splesti osnovne gasilske vozle, zbiti tarčo z vodno brentačo in z metanjem cevi podreti tarče.