Gašenje notranjih požarov – modul A, 6.9.2020

Pretekli teden je operativni gasilec PGD Rakek uspešno opravil tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A (GNPA) v podcentru ICZR v Sežani. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, skupaj dva dneva. V prvem, teoretičnem delu se tečajniki seznanijo z osnovami gorenja v notranjih prostorih, kako se požar razvija in kakšne  nevarnosti pretijo na gasilce ob gašenju. Tečajniki ponovijo tudi prvo pomoč s poudarkom na opeklinah in pregretju. V drugem, praktičnem delu si tečajniki na začetku ogledajo simulacijo nastanka požara in njegovega razvoja po prostoru, nastanka nevtralne cone, požarnega preskoka in povratnega ognja v maketnih simulatorjih. V nadaljevanju si tečajniki skupaj z inštruktorji v večjem kontejnerju ogledajo razvoj požara, kateremu sledi še praktičo ohajevanje prostora in gašenje požara z vodnimi curki.