Vaje vrvnih tehnik, 28.3.2020

Zaradi situacije s korona virusom so tokratne vaje potekale drugače. Vsak je doma predelal določeno temo preko videoposnetkov ter nato individualno s pomočjo lutke potreniral v gasilskem domu. Pri tem se je upoštevalo vse varnostne ukrepe, po vsaki individualni vadbi se je opremo razkužilo ter dalo v 48 urno hranjenje v za to določen prostor. Vadba je obsegala naslednje teme: Osnovni vozli, prehod preko vozla navzgor in navzdol ter reševanje po vzporedni vrvi plezalca, kateri je obvisel na desonderju. (K. Purkart)

Povezave do video vsebin:

  1. Osnovni vozli
  2. Prehod preko vozla navzgor in navzdol
  3. Reševanje po vporedni vrvi plezalca, ki je obvisel na desonderju