TPO in AED za krajane Rakeka

V soboto, 29. februarja, smo v okviru izobraževanj za krajane izvedli letošnje predavanje s praktičnim prikazom in delom na temo uporabe avtomatskega eksternega defibirlatorja (AED) z osnovami temeljnih postopkov oživljanja (TPO). Namen izobraževanja je prikazati občanom pravilen pristop pri nenadno oboleli osebi, ko gre za sum na zastoj srca ali zaporo dihalne poti, predvsem s poudarkom na zelo pomemebnem in hitrem odzivnem času (očividcev, svojcev,…), da pričnejo že sami s pravilnimi postopki TPO še pred prihodom prvih posredovalcev in ekipe NMP. Naše društvo trenutno šteje 11 prvih posredovalcev, ki so skupaj z ostalimi prvimi posredovalci iz Unca in Ivanjega sela (gasilski sektor Rakek) aktivirani na podlagi dežurnega zdravnika NMP ZD Cerknica. V letošnjem letu je bila ekipa prvih posredovalcev na našem območju že 2x aktivirana na posredovanje s TPO. (S. Trebec)