Vaje pionirjev, 22.1.2020

V sredo smo izvedli vaje pionirjev. Na vajah smo se učili prvo pomoč, saj nudenje pomoči vedno pride prav. Bolj podrobno smo si ogledali položaj nezavestnega bolnika ter lastnosti za prepoznavanje osnovnih življenjskih funkcij. (N. Milošević)