Vaje operative – delo z lestvami

Na rednih mesečnih vajah v avgustu smo najprej teoretično spoznali varno delo z lestvami, nato pa smo se razdelili v dve skupini. Ena skupina je vadila delo s trodelno lestvijo, druga pa delo z stikalno lestvijo ter reševanje iz jaškov z pomočjo A-lestve (Lukan N.)