Vaje vrvnih tehnik – reševanje iz objektov

Na tokratnih vajah vrvnih tehnik smo obnovili znanje iz postavljanja tirolske žičnice – tako navadne za transport kot tudi te z sistemom za vertikalni dvig in spust. Posebnost te vaje je bila, da je bilo potrebno fiksna sidrišča izvesti v objektu, kjer običajno ni sidrišč kot jih lahko najdemo v naravi (drevesa, skale,…). Tako smo morali improvizirati ter sidrišča narediti iz materiala, katerega smo našli v samem objektu. Vsa sidrišča v objektu in zunaj se je zaradi njihove nezanesljivosti podvojilo. Fotografije.