Vaje vrvnih tehnik – tovariška pomoč

Na vajah vrvne tehnike smo se spoznavali z reševanjem tovariša na vrvi. Poznamo več situacij in načinov reševanja obstalega plezalca na vrvi. Za začetek smo trenirali reševanje sotovariša, ki je vpet v stop zavoro obstal na vrvi. Do reševanega smo se s pomočjo ročnega in prsnega žimarja spustili, se se nanj pripeli in nato oba kontrolirano spustili na tla preko stop zavore reševanega. Naslednjič nadaljujemo z ostalimi tehnikami tovariške pomoči oz. reševanja. (Trebec M.)