Vaje operative – gasilske armature

Aprilske vaje operative smo posvetili delu z gasilskimi armaturami, katere imamo v obeh vozilih. Po kratkem teoretičnem delu v gasilskem domu smo se nato preselili na parkirišče pred telovadnico, kjer smo še praktično preizkusili vse armature. Praktično smo preizkusili: uporabo zbiralcev pri napajanju vozila ter izvajanju napadov iz GVC 16-25, uporabo trojaka na ventil ter trojaka na zasun pri napeljavi B linij, izdelavo improviziranega metalca vode iz trojaka, opornega kolena in B ročnika, uporabo vodnega ščita, podaljševanje VT cevovoda s H cevmi iz GVC 16-25, podaljševanje VT cevovoda iz GVGP-1 z drugo VT cevjo ter uporabo prehodnih kosov in VT razdelilca za podaljševanje s pomočjo D cevi. Fotografije