Zaključni praktični izpiti za GČ

V soboto je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu (ICZR Ig) pod okriljem Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) potekalo praktično preverjanje znanja na zaključnih izpitih kandidatov Notranjske regije za pridobitev čina “gasilski častnik”. Izpita se je udeležilo 27 kandidatov, od tega 6 iz PGD Rakek. Praktični preizkus znanja se je pričel v jutranjih urah in zaključil v poznih popoldanskih urah. Izpitna naloga je bila vodenje simulirane intervencije ter poveljevati vsaj 2 vodjem enot. Kandidati so bili razdeljeni v 2 skupini, v vsaki skupini so bile po dve enoti. Skupini sta se tekom dneva zvrstili na dveh delovnih točkah oz. deloviščih. Prvo delovišče je bila simulacija požarov v industrijsko-obrtnih objektih s poudarkom na t.i. zunanjih napadih, drugo delovišče pa simulacija požarov v stanovanjsko-družbenih objektih s poudarkom na t.i. notranjih napadih. Preizkus so uspešno opravili vsi kandidati. Do pridobitve čina gasilski časnik jih loči le še teoretični preizkus, ki bo čez 14 dni. (Trebec Sergej)