Vaje operative – GNP

Oktobrske vaje operative smo namenili temi gašenja notranjih požarov, pregledu novih smernici in dogovorov pri izvajanju le teh v enoti PGD Rakek. V prvem delu vaj smo teoretično, preko kratkega predavanja, spoznali in obnovili nove smernice in taktiko gašenja notranjih požarov. Tekom predavanja so operativci tudi aktivno sodelovali z vprašanji in predlogi. Po končanem predavanju smo se preselili pred staro OŠ, kjer smo si pogledali  kako deluje kaseta za cevi v kateri sta v svitku zloženi dve C cevi in turbo ročnik. Po predstavitvi se je še vsak preizkusil v delu z ročnikom in oblikovanju curkov. Zadnji del vaj je bil namenjen preigravanju scenarijev, vse razen zadnjega smo izvedli z ekipo osmih gasilcev, katera predstavlja posadko GVC 16-25. Prvi scenarij je predvideval požar kuhinje v pritličju stanovanjskega objekta, drugi požar prostora v višjem nadstropju večstanovanjskega objekta in tretji požar v mansardi objekta. Po vsakem scenariju se je izvedla analiza posredovanja.