Izlet članic

V soboto, 01.09.2018 smo se članice in člani PGD Rakek odpravili na tradicionalni izlet. Vsako leto si izberemo en predel Slovenije, ki ga podrobneje spoznamo. Letos je prišla na vrsto Bela Krajina.Najprej smo se odpravili v Metliko in obiskali Slovenski gasilski muzej dr. Branka Božiča v Metliki. Po kratki razlagi kustosinje o nastanku muzeja in razvoju gasilstva smo si ga nato podrobneje pogledali samostojno. Posebno so nas pritegnile stare gasilske brizgalne. Nato smo se odpravili v Radovico pri Metliki v OŠ Brihtna glava. Tu nam je “stroga učiteljica” predstavila pouk iz 50. let 20. stol. in hkrati tudi značilnosti Bele Krajine. Spoznali smo tipično hrano in pijačo, nošo, zgodovino, narečje in še in še. Na koncu smo dobili tudi izpričevala in punce smo uspešno opravile šolo, fantje pa morajo decembra ponovno na preverjanje znanja. Po napornem razmišljanju smo bile že pošteno lačne in smo odšle v Kamp Podzemelj ob reki Kolpi in si privoščile kosilo. Za konec pa smo odšle še v Rim J (pri Črnomlju) in obiskale “Domačijo domačih obrti Raztresen”.

Anita Trebec