Vaje operative – testiranje

Zaradi dežja smo septembrske vaje operative izvedli v gasilskem domu, kjer smo preko dveh delovnih točk opravili testiranje psihofizične sposobnosti operativcev. Na eni izmed delovnih točk je bila naloga gasilca, da se pravilno in hitro opremi z osebno varovalno opremo ter nadene IDA. Naloga sama po sebi nič posebnega in osnova za vsakega operativnega gasilca, vendar smo jo začinili s prevezo preko oči. Tako se je bilo potrebno zanesti samo na tip ter poznavanje svoje osebne zaščitne opreme in IDA. Na drugi točki se je v popolni OVO in IDA opravilo z naslednjimi nalogami: registracija vstopa v objekt na tabli IDA s pomočjo imenske ploščice, prenos kasete s cevmi v 1. nadstropje, dvig B cevi s pomočjo vrvi in nato spust s kaseto nazaj v pritličje. V pritličju objekta se je izvedel dvig na drogu, vzpon in sestop po lestvi, navezava gasilske sekire ter na koncu registracija izstopa. Tekom obremenitve se je informativno meril čas in poraba zraka. FOTO