Vaje operative – notranji napadi

Tokratne redne mesečne vaje operative so bile na temo posredovanja ob požarih v objektih in so bile tematsko nadaljevanje vaj iz meseca maja. Vaje so bile izvedene preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki se je vadilo postavljanje lestve, pripravo cevovodov in njihova napeljava po/ob lesti ter vstop napadalne skupine preko lestve. Na drugi točki se je izvajalo napade iz vozila GVC 16-25. Vadilo se je napeljavo B voda do trojaka, pravilno postavitev C cevovodov za vstop v objekt, napredovanje in napeljavo cevovodov po stopnišču ter pravilen vstop v goreč prostor. Pri tem se je upoštevalo pravilo, da je vedno ena napadalna skupina v rezervi za potrebe reševanja, upoštevali pa smo tudi nov OPR za notranje napade, kjer za evidenco NN skrbi strojnik. Za zaključek smo si skupaj pogledali kako se napelje rezervni B vod na trojak za primer odpovedi črpalke na vozilu.