Zaključek pripravništva – izpiti

V soboto smo imeli interno zaključno preverjanje pripravnikov za vstop v operativo. Tekom leta so se udeleževali mesečnih vaj pripravnikov in drugih izobraževanj, letos spomladi pa so zaključili tudi izobraževanje za operativnega gasilca v organizaciji GZ Cerknica.

Na internem preverjanju so pripravniki pokazali zavidljivo znanje na 7 delovnih točkah in sicer: razvrščanje, osebna zaščitna oprema in izolirni dihalni aparat, oprema v vozilih, radijske veze, gasilski vozli, prva pomoč ter postavljanje cevovodov in oblikovanje curkov. Pripravniki so preverjanje uspešno opravili in se tako priključili operativni enoti našega društva, katera je sedaj večja za 6 novih gasilcev. Čestitamo vsem za vložen trud in jim želimo uspešno gasilsko pot še naprej! (Trebec M.)