Vaje pripravnikov – priprave V.

Pripravniki so imeli še zadnje vaje pred preverjanjem za vstop v operativo. Ponovili so napeljavo cevovodov in oblikovanje curkov ter napredovanje pri gašenju požara na prostem. Na koncu so pripravili še armaturo, potrebno za gašenje s srednje težko ali težko peno (Trebec M.).