Vaje bolničarjev – prvi pristop, zajemalna nosila

Na majskih bolničarskih vajah smo se posvetili osnovnemu oz. prvemu pristopu do poškodovanca ter pregledu. Skozi teorijo smo spoznali osnove prvega pristopa do poškodovanca ter na praktičnem primeru preizkusili teorijo. V praktičnem delu smo vadili tudi uporabo zajemalnih nosil.