Osnove IDA, evidence in OTP

Operativne vaje v mesecu maju so bile namenjene obnovitvi osnovnih znanj iz področja IDA. V uvodnem, kratkem predavanju smo predelali osnove IDA (sestavne dele, vzdrževanje,…), določili način evidentiranja notranjih napadalcev ter se pogovorili o postopku posredovanja. Drugi, praktični del vaj, se je izvedel na dveh delovnih točkah. Na prvi smo sestavljali IDA in si pogledali evidenčno tablo IDA, na drugi točki pa vadili opremljanje z IDA v kabini vozila GVC 16-25.