Vaje pripravnikov – priprave IV.

Pripravniki so imeli 4. ponavljalne vaje za sprejemni izpit na katerih smo obdelali temo prve pomoči in vozlov v gasilstvu. Pregledali smo opremo za prvo pomoč, katero uporabljamo v društvu in ponovili njen namen ter način uporabe. Pripravniki so ponovili uporabo AED-ja, nameščanje vratne opornice, položaje poškodovancev in uporabo zajemalnih in klasičnih nosil. Na koncu so ponovili še osnovne gasilske vozle za varovanje pri delu in navezavo orodja (Trebec M.).