Vaje pripravnikov – priprave III.

Na tretjih pripravljalnih vajah za zaključno preverjanje smo s pripravniki ponovili osnove uporabe osebne zaščitne opreme in izolirnega dihalnega aparata (IDA). Ponovili smo kako mora biti gasilec pravilno oblečen in opremljen na različnih intervencijah (npr. na požarih v objektih, tehničnih intervencijah in požarih v naravi). Pripravniki so pregledali sestavne dele IDA, zamenjali tlačno posodo, opravili minutni test ter si ga pravilno namestili in nadeli dihalno masko. Poleg vaj z osebno zaščitno opremo in IDA so na koncu ponovili še poznavanje opreme v vozilih društva in njene uporabe (Trebec M.).