Vaje pripravnikov – priprave II.

S pripravniki smo imeli 2. pripravljalne vaje za zaključno preverjanje pred vstopom v operativo. Na začetku smo ponovili redovne vaje ter sprejemanje in izvrševanje osnovnih povelj, nato na ponovili poznavanje opreme v obeh vozilih. Na koncu smo vadili še vzpostavljanje zvez in protokol pogovora preko radijskih postaj (Trebec M.).