Vaje operative – poplave

Na aprilskih vajah operative smo obdelali temo poplave. Pred začetkom praktičnega dela se je izvedlo kratko predavanje, katero je zajemalo nekaj osnovnih značilnosti poplav, nevarnosti, ki ob tem nastajajo za ljudi, živali in infrastrukturo ter se seznanili z osnovnimi ukrepi ob posredovanju na tovrstnih intervencijah. Praktični del vaj je zajemal pripravo terena za postavljanje protipoplavnih nasipov ter polnjenje protipoplavnih vreč, s katerimi smo nato zgradili pravilen nasip, na drugi delovni točki pa se je obnovilo pravilne postopke dela s potopnimi in muljnimi črpalkami.