Praktične vaje OG – gašenje notranjih požarov

Zaradi obilice zapadlega snega se je namesto planiranega dvodnevnega usposabljanja na temo gašenja notranjih požarov izvedlo samo enodnevno. Manjkajoči dan bomo tečajniki nadoknadili tekom meseca.  Zaradi omejitev pri zunanjem delu usposabljanja (okoli 60 cm snega) smo izvedli samo notranji del, kjer so tečajniki preko štirih delovnih točk osvojili naslednje znanje: priprava skupine za gašenje na vstop in vstop v objekt, napredovanje med gašenjem in napeljava cevovodov po stopnišču, tehnike pregledovanja prostorov skupine za preiskavo in taktiko prezračevanja objekta. Drugi del praktičnih vaj na temo gašenja notranjih požarov bo temeljil na različnih scenarijih. Sodelovali z obema voziloma in osmimi inštruktorji.