Ujma 2013

Izšla je 27. številka revije za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jo enkrat letno izda Uprava RS za zaščito in reševanje. Tokratna številka, ki obravnava nesreče v letu 2012, obsega 320 strani in je na voljo na tej povezavi.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.