Vaje bolničarjev

Tokratne vaje bolničarjev so potekale na sedežu RK v Cerknici. Formirali sta se dve ekipi, ki sta izvajali postopke nudenja PP na večjem številu poškodovanih oseb. Delo se je izvajalo sistematično, tako da je bil v vsaki skupini tudi vodja skupine, ki je dal navodila svojim članom ekipe. Ekipi sta se medsebojno usklajevali in po potrebi sodelovali. Po vsaki vaji je sledila kratka analiza. Naslednje vaje so čez 14 dni.

28032013722

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.