Izobraževanje zima – pomlad 2013

Danes sta na ICZR IG zaključila usposabljanje za gasilskega Inštruktorja Leskovec Rok in Drole Klemen. Obema želimo veliko uspeha pri nadaljnjem izobraževalnem delu na nivoju PGD in GZ.

Istočasno so na isti lokaciji potekale zaključne praktične vaje za Vodjo enot, katere sta zelo uspešno zaključila Vadnu Vid in Modic Miha. Sedaj ju čaka še ocena oziroma zagovor taktične naloge, nato pa bo enota bogatejša za dva Gasilska častnika.

Še drugi del tečaja za Člane višjih poveljstev (čin Višji gasilski častnik) pa čaka Modic Martino in Purkart Klemena, katera ta teden pričneta z zadnjim sklopom predavanj. Tudi njima ne uidejo zaključni izpiti in taktična naloga.

4., 5. in 6. aprila bodo obnovitveni tečaj za nevarne snovi (OBN NS) opravljali operativci: Ileršič Matjaž, Modic Martina, Purkart Klemen in Šivec Franc.

22. aprila se obnovitvenega tečaja za delo s helikopterji (OBN HEL) udeležijo: Purkart Klemen, Purkart Miran, Vrenko Metod in Modic Miha.

25. aprila se obnovitvenega tečaja za nosilca izolirnega dihalnega aparata (OBN IDA) udeležijo: Vadnu Vid, Ileršič Matjaž, Modic Martina, Purkart Klemen in Kralj Aleš.

6. maja se usposabljanja za delo s helikopterji (HEL) udeležijo: Šivec Franc, Lukan Nejc, Doles Sašo in Čekada Nik.

7. in 8. maja pa se usposabljanja za gašenje notranjih požarov modul A (GNPA) udeležita Zidar Marjan in Modic Miha.

SAMSUNG
Tečajniki za Gasilskega častnika GZ Cerknica

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.