Vaje s pripravniki – radijske zveze

V petek 22. 2. smo pričeli z rednimi mesečnimi vajami pripravnikov. Tema vaj je bila delo z radijskimi postajami v sistemu ZARE, katere gasilci uporabljamo pri svojem delu. Po začetnem predavanju, kjer smo spoznali sistem radijskih kanalov, rokovanje s postajami in pravila komuniciranja smo se posvetili praktičnemu delu. Vsak udeleženec je moral s pomočjo radijske postaje vzpostaviti zvezo s svojim kolegom ter med komunikacijo uporabljati pravilen protokol.

DSC_0027

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.