Month: September 2020

Srečanje mladine

Počitnic je konec in zopet je tukaj čas, ko se z mladimi srečujemo na tedenskih vajah. Tako smo skupaj preživeli že dve sredi. Izkoristili smo lepe dni, zato so vaje potekale zunaj. Prvo sredo sta bila izvedena štafeta in poligon, drugo sredo pa so mladinci obnavljali znanje o gašenju požarov, zapenjanju cevi na trojak in vezanju vozlov na zabaven način skozi poligon.

Barbi Šivec

Tečaj za inštruktorja

Danes se je ekipi inštruktorjev PGD Rakek z uspešno zaključenim tečajem pridružil še en član. Tečaj za inštruktorja se je izvajal v treh zaporednih dneh od 10. do 12. septembra na ICZR Ig. Specialnost inštruktor je namenjena gasilcem, ki poučujejo oziroma izvajajo praktična usposabljanja v gasilski organizaciji. Na tečaju se tečajnik uči o metodah praktičnega poučevanja, psiholoških osnovah učenja in pripravi praktičnih usposabljanj. Tekom usposabljanja opravi tudi dva praktična nastopa, kjer predstavi drugim tečajnikom določeno temo – vse to pred kamero, posnetek pa je namenjen kasnejši analizi nastopa. Tečaj je vodil izkušen pedagog, prof. Ivan Mirt in inštruktorji gasilske šole na Igu. (S. Trebec)

Gašenje notranjih požarov – modul A

Pretekli teden je operativni gasilec PGD Rakek uspešno opravil tečaj za gašenje notranjih požarov – modul A (GNPA) v podcentru ICZR v Sežani. Tečaj je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, skupaj dva dneva. V prvem, teoretičnem delu se tečajniki seznanijo z osnovami gorenja v notranjih prostorih, kako se požar razvija in kakšne  nevarnosti pretijo na gasilce ob gašenju. Tečajniki ponovijo tudi prvo pomoč s poudarkom na opeklinah in pregretju. V drugem, praktičnem delu si tečajniki na začetku ogledajo simulacijo nastanka požara in njegovega razvoja po prostoru, nastanka nevtralne cone, požarnega preskoka in povratnega ognja v maketnih simulatorjih. V nadaljevanju si tečajniki skupaj z inštruktorji v večjem kontejnerju ogledajo razvoj požara, kateremu sledi še praktičo ohajevanje prostora in gašenje požara z vodnimi curki.

Vaje operative – Požari v naravi

Tokratne vaje operative so bile na temo gašenja gozdnih požarov. Za požig smo dobili strmo pobočje nad železnico med Rakekom in Ivanjim selom. Po prihodu na lokacijo smo se razdelili v dva oddelka, katera sta pod vodstvom dveh inštruktorjev vadila pehotno in strojno gašenje. Ker je zaradi oteženega dostopa ostal GVC 16-25 v dolini se je vsa voda dostavil s pomočjo vozila GVGP-1. Drugače bi v takem primeru vzpostavili dobavo vode s pomočjo B voda iz GVC, vendar smo namensko opravljali prevoze le z GVGP-1 tako, da so lahko vozniki – strojniki povadili vožnjo po strmem terenu, na slabi dostopni poti. (K. Purkart)

Dogajanje z si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.

Bolničarske vaje

Na septembrskih vajah bolničarjev smo ponovili postopke ob pristopu do poškodovanca in pravilne postopke ob posredovanju pri sumu na srčni zastoj. Ker v jesenskem času večini prvim posredovalcem potečejo eno-letne licence za prve posredovalce, smo tokrat ponovili pravilni pristop in temeljne postopke oživljanja na novi vadbeni lutki in vadbenem AED. Opremo za vaje je kupila Krajevna skupnost Rakek in je namenjena vsem trem društvom v “sektorju Rakek” – t.j. PGD Rakek, PGD Ivanje selo in PGD Unec. (S. Trebec)