Month: June 2020

Podelitev činov za nižje gasilske častnike, 20.6.2020

V soboto 20.6.2020 je v Grahovem potekala podelitev činov za nižje gasilske častnike (NGČ). Podelitve sta se udeležila dva naša člana.

Tečaj se je začel oktobra 2019 in potekal vse do februarja 2020. Februarja so tečajniki opravljali tudi zaključni izpit na Igu, katerega so ga vsi uspešno opravili. Tečaj je obsegal teoretična in praktična znanja, potrebna za uspešno izvajanje nalog vodje enote. PGD Rakek je na tečaju sodeloval tudi s predavatelji in inštruktorji, tečaj pa je opravil en naš operativni član. Čestitamo! (D. Banfi)

Vaje pionirjev, 12.6.2020

Ker se že približuje konec šolskega leta, smo prav tako zaključili vaje naših najmlajših v gasilskem domu. Tako smo se dobili v petek, 12.6.2020, se malo podružili in si ogledali najstniški film. Z rednimi vajami bomo nadaljevali v začetku prihodnjega šolskega leta, vsem šolarjem pa želimo, da izkoristijo poletne počitnice in si naberejo moči za nova znanja! (N. Milošević)

Vaje operative – delo s črpalkami

Po dveh mesecih prilagojenih vaj, zaradi omejitev v zvezi s COVID 19, so bile tokratne vaje izvedeno klasično, za celotno operativno skupino z delom na dveh delovnih točkah (z upoštevanjem priporočil NIJZ). Na prvi delovni točki smo ponovili delo z MB 8/8, pri tem se je napajanje izvedlo iz hidrantnega omrežja, ter postavljanje klasičnih B in C cevovodov za gašenje. Na drugi delovni točki pa se je ponovilo delo z muljno črpalko, katero se je uporabilo kot alternativni način za napajanje vozila GVC 16-25 iz določenih vodnih virov. Pri tem se je ponovilo tudi delo s črpalko na vozilu.

Tečaj za bolničarja

V soboto, 6.6.2020, so trije člani PGD Rakek uspešno zaključili 70-urni tečaj prve pomoči za bolničarje. Tečaj je potekal na Policijski postaji v Cerknici, in sicer od lanskega novembra do marca z zaključkom v juniju. Zajemal je tako teoretično kot praktično usposabljanje iz večih področji prve pomoči, kot so temeljni postopki oživljanja, položaji za ponesrečence, oskrba vseh vrst ran in zlomov, ponovili pa smo tudi osnovno anatomijo in nujna bolezenska stanja. Končni izpit je bil sestavljen iz teoretičnega pisnega dela in praktičnega dela, na katerem so tečajniki pokazali svoje znanje in z njim pridobili naziv bolničarja (Tomšič T.)