Month: August 2019

Vaje vrvnih tehnik – padalec

Petkov večer smo izkoristili za prve nočne vaje na terenu. Namen vaj je bil preizkusiti baterijsko razsvetljavo, delo v nočnih razmerah ter obnoviti znanje iz reševanja padalca obviselega med dvema drevesoma. Po pripravi delovišča je sledilo prvo reševanje, ki se je izvedlo z dvema plezalcema ter enim reševalcem na talnem sidrišču. Po uspešni rešitvi je sledila menjava reševalcev na pozicijah ter ponovitev vaje. 

 

Požar v naravi – vod GZC, 22.8.2019

Prva prijava o požaru je bila podana v sredo 21.8. ob 12.30 in sicer da se je na Cerju (Občina Miren – Kostanjevica) razplamtel obsežen požar v naravi, ki je zajel podrast in borov gozd. Na požar so bile najprej napotene prostovoljne gasilske enote iz domače zveze in poklicna gasilska enota JZGRD Nova Gorica. Požar se je zaradi burje zelo hitro razširil, zato so zaprosili za dodatno pomoč. Do večera se je z ognjem borilo preko 220 slovenskih in italijanskih gasilcev ter štirje helikopterji (dva helikopterja Slovenske vojske in dva helikopterja italijanske Civilne zaščite). Zaradi burje, hitrega širjenja požara in zahtevnega terena je bilo posredovanje izredno nevarno. Poleg tega je to območje neeksplodiranih ubojnih sredstev iz 1. svetovne vojne. 

Kot zamenjava za nočno izmeno je v četrtek 22.8., kot del voda GZ Cerknica za gašenje požarov v naravi, na Goriški kras odšla tudi ekipa naših gasilcev. Štirje gasilci so delovali kot posadka GVGP-1, dva gasilca pa sta vodila vod. Po zboru na zbirnem mestu je celoten konvoj Notranjske regije (četa sestavljena iz štirih vodov, skupaj 23 vozil in 104 gasilci) odšel proti sprejemnemu mestu v Opatjem selu. Po prihodu na lokacijo je vod GZC prevzel gašenje ter sanacijo požarišča v sektorju 2. Tekom dneva so pogasili več manjših žarišč ter očistili linijo požara, pri tem jim je pomagal tudi helikopter. Po pregledu in odločitvi štaba so z intervencijo zaključili ob 17.00 saj ni bilo več nevarnosti za ponovitev ognja. Na požarišču so ostala lokalna društva, katera bodo ostala na požarni straži. Nekaj fotografij.

Tehnična in druga pomoč, 20.8.2019

20.8.2019 ob 9.48 smo gasilci PGD Unec in Rakek dobili poziv za pomoč ekipi NMP zaradi poškodbe noge pri delu v gozdu. Ekipa NMP in PGD Unec so oskrbeli ponesrečenca ter ga prenesli do reševalnega vozila, s katerim je bil prepeljan v nadaljnjo oskrbo. Pomoč PGD Rakek ni bila potrebna zato smo se po zboru na zbirnem mestu vrnili nazaj v orodišče. Sodelovalo 7 gasilcev in vozilo GVC 16-25.

Vaje bolničarjev in PPO

Po poletnem enomesečnem predahu smo danes ponovno nadaljevali z rednimi mesečnimi bolničarskimi vajami. Pregledali smo torbo z AED in pripomočki za nudenje TPO ter ruzak s sanitetnim materialom za oskrbo krvavitev in opeklin. Ponovili smo teorijo pristopa do poškodovanca in nudenje prve pomoči s TPO in uporabo AED. Sledila sta še dva scenarija bolničarjev oz. prvih posredovalcev (Trebec S.).