Month: April 2018

Kurjenje kresov opozorilo in napotki

Vsako leto,  predvsem na predvečer prvega maja, po Sloveniji zagori na stotine kresov. Kurjenje kresov si predstavljamo predvsem kot prijeten kulturni ali družabni dogodek, vendar pa lahko prinaša tudi nevarnost za nastanek požara v naravi. Da bi bilo kresovanje varno in prijetno, da s kurjenjem ne bi povzročali nevarnosti požara, naj organizatorji javnih prireditev s kresovanjem ter vsi drugi, ki nameravajo v naravnem okolju kuriti kresove, upoštevajo sledeče napotke:

  • prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi;
  • če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali;
  • kres mora biti ves čas pod nadzorom;
  • ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati,
  • ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje prekiniti;
  • pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi;
  • po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali  z zemljo).

Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 o tem takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

kres-31-april-2013-0021

Vaje vrvnih tehnik

Po dolgem času smo spet imeli možnost izvesti vaje zunaj, zato smo praznični petek izkoristili za obnovitev znanja iz vzpenjanja po vrvi, varovanja na sidrišču ter spuščanja po vrvi. Tekom vaj se je pregledalo vso opremo ter v uporabo dali novo, katero se je po planu opremljanja enote nabavilo: 100 m vrvi statik 10,5mm, dva desonderja, dva reševalna dvojna škripca ter pet vponk. Fotografije.

Evakuacija OŠ Jožeta Krajca Rakek

V četrtek, 26.4. smo sodelovali na vaji evakuacije na OŠ Rakek. Tokrat smo bili zgolj v vlogi opazovalcev. Iskali smo napake, ki jih pa ni bilo. Evakuacija osebja, učencev in dveh skupin predšolskih otrok je bila končana v 4 minutah po alarmu na šoli. Učenci so bili lepo razdeljeni po skupinah, vzpostavljena je bila bolničarska ekipa s strani zaposlenih, odklopljena elektrika in plin, odprti vsi dostopi do šole, vodja evakuacije pa je podala točen popis učencev in osebja. Skratka, šolska vaja. Po vaji smo oddelkoma predšolskih otrok predstavili vozili in opremo ter špricali s pravimi gasilskimi cevmi (Modic M.).

Vaje pripravnikov – priprave

S pripravniki smo se začeli pripravljati na zaključno preverjanje pred vstopom v operativno enoto. Po zaključenem tečaju za čin Operativni gasilec pripravnike čaka še interni praktični preizkus oz. preverjanje znanja za vstop v operativno enoto, ki ga bomo izvedli v začetku maja. Osnovni namen internega preizkusa znanja je, da se pripravniiki, bodoči operativni gasilci, izkažejo v poznavanju gasilske opreme, katero uporabljamo na intervencijah v našem društvu in jo znajo uporabljati, ter preverjanje osnovnih gasilskih veščin, s katerimi se srečujemo na intervencijah (Trebec M.).

Zaključni izpit, tečaj OG

V soboto, 21.4.2018 smo se pripravniki PGD Rakek udeležili zaključnih praktičnih izpitov za operativnega gasilca. Izpiti so bili sestavljeni iz treh vaj, katere smo morali tečajniki pravilno izvesti, pred komisijo, ki nas je ocenjevala. Vsak tečajnik je dobil drugačne vaje. Vaje so obsegale osnovna gasilska znanja, katere smo se jih učili na tečaju. Izpitov se je udeležilo 5 pripravnikov PGD Rakek. Vsi tečajniki smo uspešno opravili izpit (B.Banfi).

Požari v naravi, 20.4.2018

Ob 15.15 je na Rakeku, občina Cerknica, gorela podrast ob železniški progi. Gasilci PGD Rakek so pogasili požare na več lokacijah skupne površine okoli 4000 kvadratnih metrov. Vzrok požara je posledica okvare zavor železniške kompozicije. Iz PGD Rakek je bilo na terenu 10 gasilcev in obe vozili. V istem času je gorelo na več lokacijah od Logatca do Unca, v našem sektorju so bila na terenu vsa tri PGD. Ostali dogodki na tej relaciji:

Ob 15.15 je v Ivanjem Selu, občina Cerknica, ob železniški progi gorela podrast in železniški pragovi. Gasilci PGD Ivanje Selo so pogasili požar na petih lokacijah, skupne površine okoli 2000 kvadratnih metrov podrasti in suhe trave ter 24 železniških pragov. Vzrok požara je posledica okvare zavor železniške kompozicije.

Ob 15.15 je na Uncu, občina Cerknica, gorela podrast ob železniški progi. Gasilci PGD Unec so pogasili požar na več lokacijah, skupne površine okoli 120 kvadratnih metrov. Vzrok požara je okvara zavor železniške kompozicije.

Ob 15.40 je gorela trava ob železniški progi od Planine proti Rakeku v občini Logatec. Posredovali so gasilci PGD Laze-Jakovica, ki so pogasili dva goreča železniška pragova in na dveh lokacijah gorečo travo na skupni površini okoli 200 kvadratnih metrov.