Month: January 2018

Obnovitveni tečaj CPP

V organizaciji AMD Cerknica bo 19.2. v dvorani gasilskega doma na Rakeku potekal obnovitveni tečaj CPP. Tečaj se prične ob 19:00 in traja do 21:00 ure. Tečaj je namenjen vsem starejšim voznikom, ki si želijo osvežiti ter obnoviti znanje CPP, ravno tako pa je zanimiv za mlajše, ki bodo izpit šele opravljali in vse ostale, ki bi si radi osvežili znanje. Namen predavanja so nasveti za varnejšo in udobnejšo vožnjo (CPP) ter obveščanje udeležencev predavanja o ugodnostih članstva v društvu AMD. Tečaj je brezplačen, vabljeni!

Občni zbor 2018

V soboto, 27. januarja je v prostorih društva potekal redni letni občni zbor, ki je bil hkrati tudi volilni. Po pozdravnem nagovoru predsednika društva Klemna Droleta, je občni zbor vodil predsednik občnega zbora Franc Šivec. Po prebranih poročilih dela in planih za tekoče leto predsednika, poveljnika in vodjev sekcij je stekel pogovor tudi o gradnji novega gasilnega doma. Občnega zbora so se udeležili tudi predstavniki Notranjske gasilske regije, GZ Cerknica ter društev PGD Rimske Toplice, PGD Podgrad, PGD Begunje pri Cerknici, PGD Ivanje selo, PGD Unec (Trebec S.).

Za mandat 2018 – 2023 je bilo na občnem zboru izvoljeno naslednje vodstvo:

Predsednik: Klemen Drole
Podpredsednik: Janez Turšič
Tajnik: Sašo Doles
Blagajnik: Vid Vadnu
Predsednik nadzornega odbora: Janez Turšič
Predsednik disciplinske komisije: Igor Zidar
Predsednik komisije za odlikovanja in priznanja: Franc Šivec
Predsednik komisije – mladina: Matjaž Ileršič
Predsednik komisije – članice: Barbara Šivec
Predsednik komisije – veterani: Ivan Paternost

Poveljnik: Miha Modic
Namestnika poveljnika: Klemen Purkart
Podpoveljnik I: Mitja Trebec
Podpoveljnik II in častnik za varnost: Metod Vrenko
Pomočnik poveljnika za naprave za zaščito dihal: Domen Banfi
Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Aleš Gorkič
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Sergej Trebec
Orodjar: Žiga Kočevar
Strojnik: Nejc Lukan

Praktične vaje OG – zunanji požari

Danes so se izvedle druge praktične vaje iz predmeta Gasilska taktika na tečaju za operativnega gasilca, katerega obiskuje 6 naših pripravnikov. Tema tokratnih vaj so bili zunanji požari. Delo je potekalo preko treh delovnih točk, kjer so tečajniki vadili delo z različnimi ročniki in oblikovanje curkov, rokovali z različnimi gasilskimi armaturami ter postavljali trodelno raztegljivo lestev za namen gašenja iz lestve. Po zaključku dela na delovnih točkah se je izvedlo še dve zaključni vaji, kjer so morali tečajniki pokazati osvojeno znanje tega dne. Na praktičnih vajah smo sodelovali z obema voziloma in petimi inštruktorji.

Praktične vaje OG – požari na prometnih sredstvih

Danes so se izvedle prve praktične vaje iz predmeta Gasilska taktika na tečaju za operativnega gasilca, katerega obiskuje 6 naših pripravnikov. Tema prvih vaj so bili požari na prometnih sredstvih. Delo je potekalo preko treh delovnih točk, kjer so tečajniki vadili naletno in prometno zavarovanje na AC in regionalnih cestah, se seznanili z postopki in razlikami v gašenju z uporabo vozila GVC 16-25 ali GV-1 in GVV-1. Po zaključku dela na delovnih točkah se je izvedlo še tri zaključne vaje, kjer so morali tečajniki pokazati osvojeno znanje tega dne, nato pa je sledila še kratka anliza vsake vaje. Na praktičnih vajah smo sodelovali z obema voziloma in šestimi inštruktorji.

Obisk Čebelic v gasilskem domu

Danes so naš gasilski dom obiskali otroci skupine Čebelice iz rakovškega vrtca. Skupaj smo si ogledali prostore gasilskega doma in se nekaj dlje časa zadržali v orodišču, kjer smo si ogledali opremo, ki jo gasilci uporabljamo pri raznovrstnih intervencijah in vajah. Poizkusili smo tudi vzpostaviti radijsko vezo preko mobilnih postaj in si ogledali video posnetek vožnje gasilskega vozila na intervencijo. Najbolj zanimiv pa je bil ogled naših intervencijskih vozil – GVGP-1 in GVC-16/25. Rakovški gasilci se zahvaljujemo skupini Čebelice za njihov obisk in upamo, da smo kakšnega mladega fanta ali punco navdušili, da se nam čez nekaj let pridruži v gasilskih vrstah (Trebec Sergej).