Month: November 2017

Vaje operative – delo v notranjih napadih

V soboto, 25.11. smo v sodelovanju s PGD Cerknica izvedli skupno vajo na objektu na Rakeku. Tema vaje je bilo delo delo v notranjih napadih. V zadimljenem objektu smo vadili preiskavo prostorov, gašenje požarov in delo ob nepredvidenih situacijah. Cilj vaje je bil izpopolniti medsebojno delo. Za sodelovanje se zahvaljujemo gasilcem PGD Cerknica in gospodu Ravšlju za uporabo objekta (Modic Miha).

Vaje vrvnih tehnik – škripčevje

Na tokratnih vajah smo si najprej pogledali novo opremo ter razpored opreme po transportnih vrečah. Sledila je ponovitev izdelave škripčevja na improviziranem stojalu. Tako smo s pomočjo raztegljive A lestve izdelali stojalo, ga dodatno fiksirali s pomočjo vrvi ter nanj sidrali sistem škripčevja z reševalnim sedežem. Škripčevje smo izdelali iz sidriščne ploščice in dveh dvojnih škripcev, dvig in spust pa je bil izveden preko sidrišča z gri gri varovalom in ročne prižeme. Na koncu smo izvedli še stabilizacijo lestve s pomočjo klinov in pomožnih vrvic.

 

Certificirani prvi posredovalci

V sredo 8. in četrtek 9. novembra je v Zdravstvenem domu v Cerknici potekal dvodnevni tečaj za usposabljanje prvih posredovalcev pod okriljem Slovenskega reanimacijskega sveta (SloRS) in Slovenskega združenja za urgentno medicino (SZUM). Tečaja sta se udeležila tudi dva operativna člana in bolničarja našega društva, Domen Banfi in Sergej Trebec. Na dvodnevnem tečaju, ki je obsegal  10 ur teorije in praktičnega dela, so se tečajniki posvetili predvsem zelo pomembni temi temeljnih postopkov oživljanja (TPO) z uporabo avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). Tako so na krajšem teoretičnem delu ponovili glavne in bistvene pomembne točke prvega pristopa do poškodovanca, oceno odzivnosti in prizadetosti poškodovane osebe ter pravilen postopek oživljanja z uporabo pripomočkov prvih posredovalcev (AED in AMBU dihalni balon s kisikovo jeklenko).

Na praktičnem delu so tečajniki na različnih delovnih točkah vadili različne scenarije intervencij – nezavestne osebe, neodzivne in v srčnem zastoju odrasle osebe, oživljanje dojenčkov, otrok, utopljencev in druga nujna življenjsko ogrožujoča stanja v nujni prvi pomoči. Izpit je obsegal teoretični in praktični del pred komisijo zaposlenih v Nujni medicinski pomoči. V prihodnjih mesecih se bo usposobilo še 5 gasilcev, kateri bodo v primeru potrebe aktivirani in bodo nudili pomoč (Trebec Sergej).

Tečaj za čin MLADINEC

Danes, 8.11.2017, smo v našem društvu skupaj s PGD Ivanje selo začeli s tečajem za čin Mladinec, ki ga obiskuje 14 tečajnikov. Tečaj bo trajal do konca meseca, vsako sredo in soboto po dve uri. Vsako predavanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, na koncu vseh predavanj pa imajo tečajniki še pisni preizkus in praktični prikaz osvojenega znanja. Teme, ki jih bodo tečajniki osvojili:

 1. Gasilska organizacija, vrvna tehnika in redovne vaje
 2. Prva pomoč
 3. Orodje in oprema
 4. Osnove gorenja in gašenja ter požarna preventiva
 5. Gasilska taktika
 6. Osnove gorenja in gašenja ter gasilska taktika (praktične vaje)
 7. Preverjanje znanja

Vaje operative – taktični nastopi

Tokratne vaje operative so bile na temo taktičnih nastopov gasilske enote. Na prvi delovni točki smo vadili gašenje požara na objektu s plinskim rezervoarjem goriva, na drugi delovni točki pa se je vadilo postopke gašenja požara na tovornem vozilu – izvajalo se je prometno in naletno zavarovanje, gašenje s klasičnimi napadi ter gašenje s peno. Po vsaki opravljeni vaji je sledila analiza.

Tekmovanje s terenskimi vozili v Medulinu

V soboto se je ekipa štirih članov operativne enote odzvala vabilu DVD Medulin iz Hrvaške Istre in se udeležila že 15. tekmovanja gasilskih enot. Tekmovanje je sestavljala vožnja po potni knjigi in pet delovnih točk na katerih so morali gasilci pokazati različne spretnosti:

 1. Štafeta
 2. Iznos ponesrečenca iz vozila
 3. Napeljava cevovoda z zbijanjem tarče in preiskava prostora z iznosom nevarnega predmeta
 4. Reševanje utopljenca s pomočjo čolna na vesla
 5. Plezanje na stolp in spust delovne vrvi

Tekmovanje se je kljub nekaj tekmovalne smole zaključilo z druženjem v gasilskem domu DVD Medulin. Za odlično organizacijo tekmovanja in pogostitev čestitamo Istrskim kolegom iz Medulina!