Month: September 2017

Pokalno tekmovanje PGD DRENOV GRIČ-LESNO BRDO

30. septembra 2017 se je mladinska ekipa PGD Rakek udeležila pokalnega tekmovanja PGD Drenov Grič-Lesno Brdo. Ekipo so sestavljali desetar Lara Čuček, sel Feliks Ulbl, strojnik Tim Zidar, napadalec 1 Luka Zidar, napadalec 2 Katja Marolt, vodar 1 Matej Mavsar, vodar 2 Aljaž Kogej, cevar 1 Manca Opeka, cevar 2 Klara Jernejčič. Rezervi sta bili Martin Mavsar in Inela Ćoralić. Mentorja sta bila Matjaž Ileršič in Marjan Zidar.

(vaja s hidrantom)

Pri tej vaji smo morali napeljati dve cevi od hidranta do trojaka, od tam pa izpeljati dva napada do ognjene črte, nato pa podreti obe tarči. Cilj je bil dosežen, ko smo s curkom vode podrli tarči s stojala. Vse to smo naredili v 51 sekundah, kar je odličen rezultat. Nato so nam sodniki prisodili še dodatnih 10 kazenskih sekund, saj sta dva člana naše desetine še pred desetarjevim znakom za začetek vaje, naredila korak.

(korakanje)

Pri korakanju je bil desetar Luka Zidar, ostalih osem pa je lepo strumno in ubogljivo korakalo. Tu na srečo nismo dobili nobene kazenske točke, saj smo pokazali kako dobro smo se na vajah naučili poveljevati in ubogati desetarja.

(kviz)

Desetarka Lara Čuček je za odgovarjanje na vprašanja, povezana z gasilstvom, izžrebala tri člane naše ekipe – Luka Zidarja, Manco Opeka in Katjo Marolt. Tukaj smo se odrezali kar dobro, saj smo pravilno odgovorili na sedem od devetih vprašanj.

Po nesreči z gasilsko opremo, ki smo jo imeli na tekmovanju v Loški dolini, smo se na tekmovanju na Drenovem Griču odrezali odlično, saj smo dosegli neverjetno prvo mesto. S tem smo si prislužili pokal, pa tudi pico. Gotovo nam je srečo prinesel tudi naš Polde, to je maskota našega društva. Veselje je bilo popolno, ko sta nam mentorja obljubila, da bomo za nagrado vajo lahko izvedli tudi z motorno brizgalno. Vsi se tega že veselimo.

Luka Zidar

DS Smith varnostni dan

V ponedeljek, 25.9. smo gasilci PGD Rakek sodelovali na usposabljanju zaposlenih v podjetju DS Smith o varstvu pri delu, imenovanem Safety day. Na naši točki smo prikazali različne tipe gasilnikov, predstavili območje delovanja le teh in prikazali pravilne postopke gašenja požara vnetljivih tekočin in plinske jeklenke. Poudariti je treba, da so gasilniki namenjeni prvim posredovalcem, kateri lahko omejijo škodo zaradi ognja takoj na začetku, zato je potrebno strah pred uporabo gasilnika dati na stran in hitro poprijeti za delo.

Modic Miha

Tekmovanje Memorial Matevža Haceta 2017

Danes se je PGD Rakek s 4 ekipami udeležil občinskega tekmovanja Memorial Matevža Haceta, ki se je odvijalo na parkirišču tovarne Kovinoplastika Lož v Ložu. Ob koncu podelitve se je izkazalo, da je bil za nas izjemno uspešen dan! Članice A v sestavi Anita Trebec, Lara Jurca, Tajda Štefančič, Nataša Milošević, Maja in Nina Benčan, Taja Tomšič ter Sanja in Tanja Zalar so osvojile 1. mesto. Člani A v sestavi  Domen in Blaž Banfi, Miha Modic, Nejc Lukan, Mitja Trebec, Žiga Kočevar, Jan Ileršič, Vid Vadnu, Tilen Štefančič so osvojili 1. mesto. Člani B v sestavi Sergej Trebec, Sašo Doles, Tone Lukan, Klemen Purkart, Franci Šivec, Matjaž Ileršič, Marjan Zidar, Aleš Gorkič in Klemen Drole so prav tako osvojili 1. mesto. Mladinci pa so imeli veliko težav z opremo, kar je na žalost na koncu vodilo v diskvalifikacijo ekipe. Naj to Lari Čuček, Mateju Mavsarju, Katji Marolt, Luki in Timu Zidarju, Manci Opeka, Klari Jernejčič, Feliksu Ulblu in Aljažu Kogeju ter ostalim pionirjem in mladincem ne vzame poguma ter volje. Mi verjamemo v vas, saj ste na vajah pokazali, da obvladate! Vse tri članske ekipe pa so se uvrstile na regijsko tekmovanje, ki se bo odvijalo 07.10.2017 v organizaciji GZ Vrhnika. Že sedaj držimo pesti, da se uvrstite na državno tekmovanje!

Anita Trebec

                                                                                   

 

Vaje pripravnikov – CEVOVODI

 Tokratne vaje pripravnikov so bile namenjene postavitvi cevovodov. Vaje so bile razdeljene na štiri sklope in sicer:
  • postavitev cevovoda za napajanje GVC-16/25 iz hidrantnega omrežja oz. drugega vira napajanja,
  • postavitev B voda iz GVC-16/25 do trojaka ter dveh klasičnih napadov s C cevmi in turbo ročniki,
  • postavitev C cevovoda z uporabo omejevalca tlaka,
  • postavitev C cevovoda z uporabo medmešalca in ročnika za proizvajanje težke ali srednje težke pene.

Vaje so bile praktične narave z namenom, da se pripravniki čimbolj spoznajo z opremo, katero imamo v društvenih vozilih in jo uporabljamo na intervencijah. Sledila je zaključna vaja, na kateri so sodelujoči samostojno ob pomoči operativnih članov postavili vse zgoraj omenjene cevovode.

Požari na sredstvih cestnega prometa, 19.9.2017

Ob 16.00 se je na avtocestnem počivališču Lom v smeri proti Uncu, občina Logatec, zaradi okvare turbine motorja, močno kadilo iz tovornega vozila. Gasilci PGD Dolnji Logatec, Rakek, Cerknica in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, preventivno pregledali tovorno vozilo, namestili pivna črevesa na bližnje odtočne kanale in z vpojnimi sredstvi posuli ter očistili razlite motorne tekočine.

Vaje vrvnih tehnik – reševanje iz jaškov

Reševanje iz jaškov, vodnjakov in drugih podobnih prostorov je bila tokratna tema vaj ekipe za vrvno tehniko. Glede na to, da v enoti nimamo namenske opreme za reševanje iz jaškov (trinožci, rollglis,…) je bil poudarek na izdelavi škripčevja na improviziranem stojalu. Tako smo s pomočjo raztegljive A lestve izdelali stojalo, ga dodatno fiksirali s pomočjo vrvi ter nanj sidrali sistem škripčevja z reševalnim sedežem. Škripčevje smo izdelali iz dvojnega in dveh enojnih škripcev, dvig in spust je bil izveden preko sidrišča z gri gri varovalom in ročne prižeme. Dodatno varovanje je bilo izvedeno z blokom iz prsne prižeme. Nekaj fotografij iz vaj si lahko pogledate tule.

Vaje pripravnikov – september 2017

V septembru smo po počitniškem predahu ponovno pričeli z vajami in usposabljanjem pripravnikov v društvu. Pripravniki bodo tekom leta na vajah spoznavali osnove v gasilstvu, opremo in delo z njo ter se tako pripravljali na delo v operatrivni enoti. Vaje bodo temeljile predvsem na praktičnem delu z opremo, katero uporabljamo v društvu, kandidati pa se bodo pridružili tudi vajam operativne enote. V času usposabljanja bodo opravili tudi tečaj za čin gasilec v organizaciji Gasilske zveze Cerknica.