Month: July 2017

Požari v stanovanjskih stavbah, 24.7.2017

Uradni zapis iz SPIN: Ob 18.12 je v naselju Rakek, občina Cerknica, zaradi udara strele zagorela stanovanjska hiša. Posredovali so gasilci iz PGD Rakek, Unec, Cerknica in Ivanje Selo. Pogasili so goreče ostrešje in podstrešje stanovanjske hiše. Preventivno so ostrešje prekrili z PVC folijo. Na kraju so bili tudi delavci elektro podjetja in Policija. Uničeno je ostrešje in podstrešje hiše.

Ponedeljkovo popoldne nam ni prizaneslo. Ob 17.30 smo dobili poziv, da meteorna voda zaliva klet stanovanjske hiše na Rakeku. Na intervencijo smo izvozili štirje gasilci z GVC 16/25, naknadno pa sta na lokacijo prišla še dva gasilca. Iz kleti smo vodo prečrpavali s pomočjo potopnih črpalk, vzporedno s tem pa smo postavljali protipoplavne vreče, da bi preprečili morebiten nov vdor vode ob močnejših padavinah, katere so bile napovedane za zvečer.

Med posredovanjem na poplavi kleti smo dobili obvestilo, da se kadi izpod strehe stanovanjske hiše na Rakeku. Razen tega in lokacije so bili podatki bolj skopi. Opremo za poplave smo pustili na lokaciji in se takoj odpravili na domneven požar hiše, ma lokaciji so se nam kasneje pridružili še preostali operativci z GVGP-1. Ob prihodu je bil viden močan dim izpod strehe, zato je bila podana zahteva za aktiviranje PGD Unec, PGD Ivanje selo in PGD Cerknica. Zaradi nevarnosti električnega udara je bil aktiviran tudi dežurni Elektra Ljubljane. Štiri napadalne skupine so se izmenjale v notranjosti objekta, ena pa je razkrila del strehe za boljši odvod dima. Požar smo s pomočjo sosednjih društev hitro pogasili. Sledilo je iznašanje poškodovanih stvari s podstrešja in prekrivanje poškodovane strehe s ponjavami. Naš ponedeljek se je tako končal ob 22. uri, ko smo v gasilskem domu očistili in pripravili opremo. Na intervenciji je sodelovalo 32 gasilcev z 8 vozili, dve patrulji PP Cerknica in dežurni električist. Za konec gre moja zahvala vsem udeležencem na intervenciji za hiter odziv in strokovno opravljeno delo, s katerim smo preprečili hujšo škodo. Za opravljeno delo se nam preko poveljnika CZ Občine Cerknica zahvaljuje tudi lastnica objekta. (Modic Miha)

Delo z prezračevalnikom

Na včerajšnjih vajah operative smo se spoznali z našo novo pridobitvijo, nadtlačnim prezračevalnikom RAMFAN GX 350. Teoretično smo obdelali uporabo prezračevalnika na intervencijah, varnostne ukrepe ob uporabi, se ga naučili vžgati in pravilno postaviti pred objekt. Na eni od naslednjih vaj sledi preizkus delovanja na zadimljenjem objektu ob sočasnem delovanju napadalnih skupin.

20. srečanje članic v Lazah

V soboto, 15. 7. 2017 je v Lazah potekalo že 20. srečanje članic gasilskih društev in tekmovanje v gasilskih veščinah. Članice so tekmovale v vaji s hidrantom, vaji raznoterosti, štafetnem vezanju vozlov, svoje znanje pa so pokazale tudi z reševanjem testa z gasilko vsebino. Tekmovanja so se udeležile tudi članice PGD Rakek, in sicer je ena ekipa tekmovala v kategoriji A do 30 let  in ena ekipa v kategoriji B nad 30 let. Obe ekipi sta se ob bučni podpori veteranske ekipe odlično odrezali. Članice A so zasedle 3. mesto, članice B pa so domov prinesle pokal za drugo mesto.

Martina Modic

  

 

Parada ob 130 – letnici PGD Rakek

S slavnostno parado skozi Rakek smo rakovški gasilci v soboto začeli praznovanje visokega jubileja, 130-letnice organiziranega delovanja. Na prireditvenem prostoru so se nam pridružili kolegi gasilci iz drugih krajev, gostje in krajani. Podelilo se je najvišja priznanja Gasilske zveze Slovenije, praznovanje pa smo zaključili z gasilsko veselico. Parada gasilcev in vozil je izpred rakovške pošte krenila proti prireditvenem prostoru pri osnovni šoli, kjer so zbrane nagovorili predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Rakek Klemen Drole, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije Darko Muhič, predsednik Gasilske zveze Cerknica Rajko Intihar in župan Marko Rupar.

Prostovoljno gasilsko društvo Rakek je ob visokem jubileju prejelo priznanje civilne zaščite, gasilci pa so za vestno in aktivno delo prejeli priznanja in plamenice Gasilske zveze Slovenije. Gasilsko odlikovanje prve stopnje sta prejela Tone Lukan in Mojca Lukan, odlikovanje druge stopnje je prejel Matjaž Ileršič, odlikovanje tretje stopnje pa Janez Turšič. Gasilsko plamenico druge stopnje za vestno in aktivno delo v operativnih vrstah PGD Rakek sta prejela Miha Modic in Franc Šivec. Društvena priznanja in priznanja Gasilske zveze Cerknica so podelili na slavnostni akademiji.

Rakovški gasilci pa smo se razveselili tudi praktične nagrade za dolgoletno delovanje. Uprava za zaščito in reševanje nam je odobrila več kot 2.000 evrov za sofinanciranje nakupa zaščitne in reševalne opreme. Komisijo, ki je odobrila dodatna finančna sredstva, smo aktivni člani PGD Rakek prepričali s svojim trudom in zagnanostjo, tako na operativnem kot na izobraževalnem področju. Z denarjem smo kupili prezračevalnik in z njim zapolnili še zadnje prosto mesto v GVC 16-25. Predstavnika uprave za zaščito in reševanje Majcen in Trobec sta prezračevalnik simbolično predala v uporabo. Po slovesnosti se je praznovanje nadaljevalo na gasilski veselici, ki se je zavlekla pozno v noč.

Vir: NPN, Petra Trček

Tekmovalna sobota

V soboto, 1. julija so se tekmovalne ekipe PGD Rakek udeležile dveh gasilskih tekmovanj in sicer tekmovanja v sestavljanju trodelnega napada v Planini ter Ivanjske zankarjade v Ivanjem selu.  V Planini so člani A dosegli 5. mesto, mešana ekipa pa se je uvrstila na 1. mesto in s tem prevzela prehodni pokal do naslednjega leta. Na Ivanjski zankarjadi so ekipe zasedle 4. in 6. mesto. Za dosežene rezultate in tekmovalno vnemo vsem skupaj čestitamo! (Trebec M.)