Month: April 2017

Poroka Purkart Klemen in Katja

V soboto, 29.4. sta se na gradu Snežnik poročila naša članica Katja Modic (sedaj že Purkart) in operativec Klemen Purkart. S pomočjo PGD Stari trg in PGD Ivanje selo se je v bližini grada Snežnik pripravilo slavoloke iz vodnih curkov – v čast poroke je bilo skupno postavljenih 20 curkov.

Mladoporočencema  želimo na njuni skupni poti veliko lepega, sreče, zdravja – predvsem pa ljubezni in razumevanja!

Vaje vrvnih tehnik – na vrvi

Tokratna tema vaj je bila spust po vrvi in ponovitev že predelane tematike. Nad steno v Rakovem Škocjanu se je postavilo varovalno ograjo, izdelalo delovna in varovalna sidrišča ter napeljalo vrvi za spust. Dostop do točke spuščanja se je izvajal s samovarovanjem ob varovalni ograji. Med spuščanjem se je zaustavilo na višini ter izdelalo varovanje na desonderju. Po spustu se je izvedlo še vzpenjanje po vrvi s pomočjo ročne in prsne prižeme. Nekaj fotografij je tule.

RAZGLAS POŽARNE OGROŽENOSTI

Na podlagi 8. člena uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razglašene 1. aprila 2017, na območju celotne države, razen na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba. V navedenih občinah velika požarna ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta od 12. aprila 2017 na območjih, kjer je ukinjena velika požarna ogroženost naravnega okolja, prenehala izvajati poostren nadzor.

V občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta na območju teh občin še naprej izvajala poostren nadzor. Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.

Številka: 8452-1/2017-5 – DGZR

Datum: 12. 04. 2017