Month: March 2017

RAZGLAS

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.20/14), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

R A Z G L A Š A

veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017 na območju celotne države. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.
Prejemnike tega dokumenta prosimo, da z njegovo vsebino seznanijo pristojne organe, enote in osebe znotraj njihovih organizacij.

Številka: 8452-1/2017-2 – DGZR
Datum: 31. 03. 2017

Akcija zbiranja papirja

Ta konec tedna je v PGD Rakek potekala akcija zbiranja odpadnega papirja. S pomočjo krajanov Rakeka in nekaj podjetij nam je uspelo napolniti kontejner v velikosti 35 kubičnih metrov (cca. 10 ton papirja). Naj se na tem mestu zahvalimo vsem delovnim ekipam, ki so se ponovno izkazale.

OPOZORILO!

Daljše obdobje suhega in toplejšega vremena povzroča ugodne razmere za nastanek in širjenje požarov v naravnem okolju v večjem delu države. V zadnjih dneh je število požarov v naravnem okolju zaradi spomladanskega čiščenja kmetijskih površin ter kurjenja in požiganja naravnih nenevarnih materialov višje. Takšno stanje pričakujemo do prvih obilnejših padavin.

Zaradi trenutnih razmer svetujemo previdnost pri morebitni uporabi ognja v naravnem okolju, in pri aktivnostih, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar. Obenem še opozarjamo, da je požiganje v naravnem okolju prepovedano.

Kljub spomladanskim temperaturam, še vedno traja tudi kurilna sezona. Poskrbite za požarno varnost in upoštevajte napotke za varno uporabo kurilnih in grelnih naprav ter napotke, s katerimi lahko preprečite dimniški požar.

Ob nesreči pokličite na številko za klic v sili 112.