Month: February 2017

Vaje vrvnih tehnik – vozli

Na drugih vajah vrvne tehnike smo obdelali osnovne vozle. Vaje so se začele z krajšim predavanjem, nato pa smo se preselili v garažo gasilkega doma, kjer smo praktično vadili izdelavo naslednjih vozlov: varovalni vozel, osmica, vpletena osmica, osmica z dvojno zanko, bičev vozel, polbičev vozel, podaljševalni vozel, prusikov vozel, najlonski vozel, ambulantni vozel in vozel metulj. Prihodnje vaje bodo na temo izdelave sidrišč in varovalnih ograj.

4. Pokalno tekmovanje v SSV članice A

Dne 18.02. smo se članice udeležile kar dveh tekem v spajanju sesalnega voda. Zgodaj dopoldne smo se odpravile v Podlipo na tekmovanje v okviru GZ Vrhnika in nato še na 4. pokalno tekmovanje v organizaciji PGD Zalog pri Cerkljah, ki se je odvijal v športni dvorani v Cerkljah na Gorenjskem. Rečemo le lahko, da sreča ta dan enostavno ni bila na naši strani.Čeprav smo bile zagrete za tekmo in pripravljene, se koš in cevi kar enostavno niso hotele sestaviti in smo imele kar nekaj težav. Temu so sledile še kazenske točke in smo pristale proti dnu rezultatske tabele.Smo pa dobro izkoristile zimske počitnice, vsak dan pridno vadile in mogoče pa nam že 11.03 na 5. pokalnem tekmovanju uspe rezultat, katerega dosegamo na treningih in ga moramo doseči le še na tekmi.

Anita Trebec

Vaje pripravnikov – elektrika

Februarske vaje pripravnikov so bile namenjene tematiki elektrike v gasilstvu. Skozi teoretični del vaj so se pripravniki najprej seznanili z osnovami pojmi in pravili o elektriki. Največji poudarek smo namenili nevarnostim, ki pretijo gasilcem in ostalim posredovalcev ob nezgodah, kjer je prisotna elektrika, ter kako se tem nevarnostim s pravilnim in varnim delom izogniti. V praktičnem delu vaj smo si ogledali opremo v GVC-16/25 za delo z električno energijo. Pregledali smo električni agregat in ročno orodje na električni pogon, ter ponovili osnovna pravila za varno delo z električnim orodjem. Dežurni delavec Elektro Ljubljana pa nam je razkazal tudi opremo, katero uporabljajo delavci elektro podjetja za svoje delo na terenu.

Trebec Mitja

Vaje operative – taktični nastopi

V soboto, 4.2.2017 smo se operativci PGD Rakek zbrali na drugih mesečnih vajah operative letos. Vaje na temo preigravanje scenarijev so potekale v prostorih gasilskega društva. Gasilci smo se razdelili v štiri skupine. Vsaka skupina je izžrebala scenarij s ključnimi podatki: datum in čas posredovanja, vrsta nesreče in ostali dejavniki, ki vplivajo na potek namišljene intervencije.

  1. scenarij: požar tovornega vozila z nevarno snovjo na avtocesti
  2. scenarij: požar kurilnice v enostanovanjski stavbi
  3. scenarij: dimniški požar v večstanovanjski stavbi
  4. scenarij: dva večja požara ob železniški progi

Pri požaru tovornega vozila je za zaplet poskrbela prometna konica v poletnem času in vrsta nevarne snovi na njem – UN 1230, metilni alkohol. Ukrepi ob nesreči s to snovjo so: evakuacija v radiju 800m, ker se plini zadržujejo v kotlinah obstaja možnost eksplozije zaradi bližine železniške proge (prihaja do iskrenja). Požar kurilnice se je zgodil v delu Rakeka, ki je precej odmaknjen od naselja in kjer je težava s hidrantnim omrežjem. Vodja intervencije je moral misliti na usmerjanje dodatnih enot in na preskrbo z vodo. Zaradi dimniškega požara je v dveh stanovanjih prišlo do poškodbe dimnika in posledično do zadimljenosti prostorov. Potrebno je bilo izvesti evakuacijo v stavbi, kjer po požarnem načrtu živi 52 ljudi ob dejstvu, da se je požar zgodil na silvestrovo, ko je moštvo precej okrnjeno. Dva večja požara ob železniški progi pa je dodatno podpihoval močnejši južni veter.

Rešitve scenarijev so skupine predstavile ostalim. Po vsaki predstavitvi smo se pogovorili o pomanjkljivostih in predlagali izboljšave. Take vaje že tradicionalno izvajamo v zimskem času, ko je vprašljivo delovanje na prostem. Čeprav so mogoče manj zanimive kot vaje na terenu so nujne za usposabljanje potencialnih vodij intervencij, vodij sektorjev in vodij skupin.

Modic Miha

Vaje bolničarjev – pristop

Na letošnjih drugih bolničarskih vajah smo se posvetili osnovnemu oz. prvemu pristopu do poškodovanca. Skozi teorijo smo spoznali osnove prvega pristopa do poškodovanca ter na praktičnem primeru preizkusili teorijo. Poudarek teorije je bil na pristopu do poškodovanca po principu VODDO (Varnost-Odzivnost-Dihalna pot-Dihanje-Obtok) in kasneje odločanje za nadaljnji pregled ali gre za zavestno ali nezavestno osebo. Na tokratnih vajah smo predpostavili, da poškodovana oseba diha, ni v srčnem zastoju, vendar vsekakor potrebuje prvi osnovi pregled in nadaljnjo zdravstveno oskrbo. Na naslednjih vajah, prvi četrtek v mesecu marcu, bomo teorijo in praktični del posvetili temeljnim postopkom oživljanja (TPO).