Month: October 2016

Vaje pripravnikov – poplave

Na oktobrskih vajah so se pripravniki seznanili z delom ob poplavah in delom z vodnimi črpalkami. Najprej so poslušali teoretičen del, ki je zajemal nekaj osnovnih značilnosti poplav, nevarnosti, ki ob tem nastajajo za ljudi, živali in infrastrukturo ter z osnovnimi ukrepi ob posredovanju na tovrstnih intervencijah. Praktični del vaj je zajemal polnjenje protipoplavnih vreč, s katerimi so morali pripravniki zgraditi pravilen nasip oziroma vodno pregrado in zavarovanje vhoda v objekt pred vdorom vode, na drugi delovni točki  pa so s pomočjo električne potopne črpalke in motorne pretočne črpalke prečrpavali vodo iz vodnjaka.

dsc_1127

Dan odprtih vrat 2016

V okviru meseca požarne varnosti, smo v soboto pripravili Dan odprtih vrat PGD Rakek. Med 14. in 17. uro so obiskovalci imeli možnost ogleda vozil in opreme, lahko so preizkusili osebno zaščitno opremo in izolirne dihalne aparate, v okviru predstavitve dela bolničarjev so snemali motoristično čelado, nameščali vratno opornico ter vadili delo z AED.

V improvizirani kuhinji se je prikazalo posledice nepravilnega gašenja gorečega olja z vodo in kako se pravilno lotimo gašenja, če nas slednje doleti. Prikazana je bila tudi razlika v gorenju plinaste in tekoče faze gospodinjskega plina propan butan in kako posredujemo ob gorenju izhajajočega plina iz jeklenke. Izvedla se je tudi manjša prikazna vaja ob posredovanju v primeru požara v objektu. S predstavitvenimi vajami so se predstavili tudi pionirji in mladinci.

Ves čas je teklo tudi delo na info točki, kjer so imeli obiskovalci možnost vpisa h gasilcem in pridobiti vse ostale informacije o društvu. Obiskovalce smo s pomočjo ekipe Ustvarimo reševalni pas na avtocestah ozaveščali o pravilnem razvrščanju ob primeru zastoja na avtocesti, podjetje WEBO je predstavilo gasilnike, Elektro Trgo-Instal iz Cerknice pa CO javljalnike. Fotogalerija.

dsc_0130

 

Gašenje notranjih požarov – modul B

Operativna gasilca PGD Rakek sta uspešno zaključila dvodnevno izobraževanje za gašenje notranjih požarov, modul B. Usposabljanje je potekalo v ICZR na Igu. Tečaj je nadaljevanje izobraževanja gašenja notranjih požarov, modul A. Zasnovan je v dveh delih: teorija (teorija gorenja in gašenja, varna uporaba zaščitnih sredstev, gibanje v zadimljenem oziroma gorečem prostoru, prva pomoč) in praksa (vadba oblikovanja curkov, vaje prezračevanja na dimni hiši, vroče vaje v požarnih kontejnerjih in požarni hiši). Na tečaju se tečajniki naučijo kako pravilno vstopati v goreče prostore ter kako pravilno in varno gasiti požar. Seznanijo se tudi z novostmi pri gašenju ter pomembnostjo prezračevanja pri izvajanju notranjih napadov. Gašenje notranjih požarov je zelo zahtevno opravilo ter predstavlja posebno nevarnost za gasilce. S pravo usposobljenostjo operativnih članov lahko to nevarnost v veliki meri zmanjšamo.

brez-naslova3

Foto: priprava na vstop in gašenje v kontejnerju (vir: F4E)

Vaje operative – notranji požari

Na današnjih vajah operative smo vadili gašenje in reševanje ob požarih v objektih – notranjih požarih. K sodelovanju smo povabili tudi PGD Unec in PGD Ivanje selo. Usposabljanje, katero je trajalo od 17:00 do 21:00 ure se je začelo s kratkim predavanjem, kjer smo teoretično obnovili osnove, nadaljevalo pa se je z praktično vadbo. Objekt na katerem smo vadili, nam je prijazno odstopil krajan Rakeka, za kar se mu najlepše zahvaljujemo.

Praktična vadba se je izvajala preko dveh delovnih točk. Na prvi delovni točki se je na improviziranih vratih vadilo postopke priprave cevovodov in pravilnega vstopa v objekt, na drugi pa se je izvajalo notranje napade v zadimljen objekt. V objektu se je izvajalo istočasno gašenje in preiskavo prostorov z dvema napadalnima skupinama, po vsaki izvedbi pa so inštruktorji z gasilci naredili kratko analizo posredovanja. Ob zaključku usposabljanja smo si pogledali še prezračevanje s pomočjo nadtlačnega prezračevalnika prostorov, katero bistveno olajša posredovanje notranjih napadalcev. Na usposabljanju je sodelovalo 19 operativnih gasilcev iz PGD Rakek, 7 iz PGD Unec in 5 iz PGD Ivanje selo. Nekaj fotografij iz usposabljanja si lahko pogledate v fotogaleriji.

dsc_6862

Preventivni pregled podjetja DS SMITH

V skladu z dogovorom o sodelovanju na področju zagotavljanja požarne varnosti v podjetju DS SMITH smo včeraj opravili preventivni pregled prostorov, gasilne opreme in spoštovanja požarnega reda. Pri pregledu smo bili posebej pozorni na:

 • prehodnost in označenost evakuacijskih poti,
 • ustreznost gasilnikov (tip, pozicija in veljavnost), označenost in njihova dostopnost,
 • ustreznost hidrantnih omaric (pozicija in veljavnost), označenost in njihova dostopnost,
 • označevanje, delovanje in dostopnost zunanjih nadtalnih hidrantov,
 • skladiščenje nevarnih snovi in uporabo ustreznih lovilcev,
 • skladiščenje lahko vnetljivih snovi,
 • usposobljenost zaposlenih za nudenje prve pomoči in izvajanja evakuacije.

Med pregledom smo se seznanili z novo razporeditvijo prostorov in opreme, nameščenostjo protipožarnih sistemov, dostopov do objekta, mestom za odklop električne energije in plina, lokacijo zbirnega mesta za zaposlene in postavitvenimi površinami za gasilske enote. Po pregledu je bil sestavljen zapisnik s opaženimi pomanjkljivostmi in predlogi za izboljšanje, izpostavilo se je tudi dobre primere upoštevanja in izvajanja požarne varnosti v podjetju.

Predavanje Gasilci v prometu

V torek, 11. oktobra ob 19. uri je v prostorih PP Cerknica potekalo predavanje na temo gasilcev v prometu. Predavanja, katerega je vodil pomočnik komandirja PP Cerknica Alojzij Perko, se je udeležilo šest operativcev PGD Rakek. Tekom predavanja se je predelalo naslednje teme:

 • vozniško dovoljenje: splošno o VD, voznik začetnik, E kategorija, kazenske točke;
 • vožnja vozil s prednostjo: vozila s prednostjo, kdo lahko vozi vozila s prednostjo, vožnja na intervencijo, prometna nesreča;
 • vožnja osebnih vozil do gasilskega doma ob pozivu na intervencijo
 • pomen luči in sirene v smislu opaznosti v prometu

20161011_190346-800-x-450