Month: February 2016

Literatura za kviz gasilske mladine 2016

V nadaljevanju nekaj povezav do literature za kviz gasilske mladine.

 1. Programi za učenje činov, oznak specialnosti in položajnih oznak.
 2. Vprašanja za teoretični test na gasilskih tekmovanjih za memorial Matevža Haceta.
 3. Gasilska abeceda 1
 4. Gasilska abeceda 2
 5. Oznake za veščine pionirjev in mladincev
 6. PIONIRJI – prva pomoč
 7. PIONIRJI, MLADINCI, GASILCI PRIPRAVNIKI – zgodovina gasilstva
 8. PIONIRJI veš – ne veš?
 9. MLADINCI veš – ne veš?
 10. MLADINCI čini in oznake
 11. GASILCI PRIPRAVNIKI veš – ne veš?
 12. GASILCI PRIPRAVNIKI čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev
 13. 112 vprašanj iz prve pomoči
 14. Tečaj pionir gasilec

 

 

Usposabljanje za nosilca dihalnega aparata

Dva gasilca PGD Rakek sta danes v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu opravila usposabljanje za nosilca dihalnega aparata. Usposabljanje traja dva dni; prvi dan se gasilci spoznajo z opremo in ostalimi značilnostmi dela pod dihalnim aparatom, drugi dan pa je namenjen praktičnim vajam. Gasilci so po zaključku usposabljanja usposobljeni za osnovno vzdrževanje in uporabo izolirnih dihalnih aparatov.

Vaje pripravnikov – radijske zveze

S pripravniki smo na februarskih vajah obnovili znanje o radijskih zvezah in delu z njimi ter praktično vadili različne oblike pogovorov preko radijskih postaj. v drugem delu vaj smo ponovili osnove zavarovanja kraja intervencije, poseben poudarek pa je bil na prometnem zavarovanju kraja intervencije. Na različnih praktičnih primerih smo vadili postavitev delne in popolne zapore cestišča ter ustreznih označevalnih elementov.

Vaje operative – notranji napadi

Tokratne vaje operative so bile na temo dela v notranjem napadu pri gašenju in preiskovanju. V orodišču gasilskega doma smo si pogledali sestavne dele IDA ter vadili sestavo in pravilno nameščanje le tega. Sledile so praktične vaje v zadimljenem prostoru, kjer se je gasilce skušalo izpostaviti čim več situacijam, med drugim tudi nepredvidljivim, na katere lahko naletijo pri gašenju notranjih požarov. V močno zadimljen prostor je vsak od sodelujočih gasilcev vstopil večkrat in si s tem pridobivajo izkušnje in občutke za delo v težkih pogojih. Vsaka napadalna skupina je tekom dela v objektu izvajala naloge, katere se jim je določilo pred in med vstopom.

DSC_0096

Usposabljanje za nosilca dihalnega aparata

Dva gasilca PGD Rakek sta danes v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu opravila usposabljanje za nosilca dihalnega aparata. Usposabljanje traja dva dni; prvi dan se gasilci spoznajo z opremo in ostalimi značilnostmi dela pod dihalnim aparatom, drugi dan pa je namenjen praktičnim vajam. Gasilci so po zaključku usposabljanja usposobljeni za osnovno vzdrževanje in uporabo izolirnih dihalnih aparatov.