Month: January 2015

Občni zbor PGD Rakek

V prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Rakek je 31.1.2015 potekal redni letni občni zbor, na katerem smo predstavili delo društva v letu 2014, potrdili naloge ter cilje za leto 2015. Občnega zbora so se poleg članov udeležili tudi župan Marko Rupar, predstavnica GZ Cerknica Pavla Ponikvar, poveljnik Notranjske regije Rok Leskovec, predstavniki PGD Unec, PGD Ivanje selo, PGD Laze – Jakovica in PGD Postojna ter ostali gosti. V zahvalo za nesebično pomoč gasilcem za čas žledu, smo podelili tudi tri društvene zahvale.

20150131_190342

Vaje bolničarjev – udar elektrike

Na tokratnih vajah bolničarjev je po scenariju vaje prišlo do delovne nesreče med tem, ko sta delavca elektro podjetja napeljevala elektriko v stanovanjskem objektu. Delavec, kateri je na lestvi izvajal montažo, je z orodjem povzroči kratek stik. Po obrazu ga pošprica material, kateri se je stalil zaradi stika, zaradi udara ga vrže iz lestve na tla. Pri tem utrpi poškodbe zaradi elektrike – opekline po rokah in obrazu, je v nezavesti in ima zlomljeno roko. Zaradi padca iz višine se je sumilo tudi na poškodbo hrbtenice. Drugi poškodovanec je med delom pomagal s podajanjem materiala in je bil v trenutku kratkega stika v bližini prvega delavca. Po udaru obleži na tleh in ne diha. Lastnica objekta je zaradi dogodka doživela epileptični napad. Sodelujoči gasilci – bolničarji so najprej poskrbeli za varno delovišče, izvedli triažo in nato glede na vrstni red ustrezno oskrbeti ter poškodovanca pripravili na transport. Na koncu je sledila analiza izvedenih postopkov.

DSC_0619

Vaje operative – IDA

Tokratne vaje operative so bile na temo dela z izolirnimi dihalnimi aparati (IDA). V orodišču gasilskega doma smo si pogledali glavne sestavne dele, vadili sestavo in pravilno nameščanje IDA. Zunaj pa je bila postavljena proga, katere glavni namen je bil fizično obremeniti gasilca, opremljenega z IDA in vso osebno zaščitno opremo. Gasilca sta morala po klancu navzgor povleči 4 C cevi polne vode, s seboj pa sta nosila še cca 20kg dodatne obremenitve. Ko je bila linija razvlečena je sledilo še pospravljanje cevi in obremenitve v prvotni položaj, vse še vedno pod IDA.

10368856_10205972013570274_2443391322013115974_o

Zbor mladih 24.1.2015

V soboto,24.1.2015 je bil v našem društvu Zbor mladih. Po pozdravnem nagovoru predsednika društva Drole Klemena so vodenje zbora prevzeli naši najmlajši. Nadvse uspešno ga je vodila Jana Janeš. Prvo poročilo je prebral predsednik mladine Matjaž Ilerši,  nato so mladinci in pionirji prebrali še svoja poročila iz tekmovanj in srečanj, ki so jih imeli v lanskem letu. Poročila so pripravili o tekmovanjih iz občinske in regijske orientacije, državnega tekmovanja za memorial Matevža Haceta, tekmovanju pionirjev za pokal Rudolfa Maistra, občinskem tekmovanju Martina Krpana ter občinskega in regijskega kviza. Mladi so na zboru povedali tudi svoje želje za letošnje leto, ki jih je zapisnikar Sanja Zalar tudi zapisala in jih bosta delegata Maja Benčan in Jan Ileršič na Občnem zboru društva naslednjo soboto tudi predstavila ostalim članom. Sledila je podelitev zahval in potrdil za vstop novih članov. Na koncu so nekaj vzpodbudnih besed mladini namenili tudi predsednik društva Klemen Drole, poveljnik društva Klemen Purkart in vodja članic Ana Šivec. Po slavnostnem delu je sledila pogostitev in zabava s karaokami.Zbor mladih 2015-1

Usmeritve za uporabo letalskih RP

Uprava za zračno plovbo RS (Kontrola zračnega prometa Slovenije) je dodelila Upravi RS za zaščito in reševanje letalsko radijsko frekvenco 119.550 MHz, AM za potrebe komunikacije med zračnimi plovili, centri za obveščanje in enotami, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja (v nadaljnjem besedilu: ZIR). Frekvenco za namene izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči („fireguard“ – angl. oznaka za to frekvenco) je predhodno odobrila Evropska organizacija za varnost v letalskem prometu Eurocontrol.

Radijske zveze na tej frekvenci z uporabo letalskih radijskih postaj med zračnimi plovili in drugimi uporabniki sistema zaščite, reševanja in pomoči v RS, se uporabljajo predvsem za potrebe monitoringa za zgodnje odkrivanje in lociranje požarov ter gašenja požarov predvsem na področju Notranjske, Severnoprimorske in Obalno-kraške regije, pa tudi drugje. Uporablja pa se lahko tudi za druge naloge, v katerih sodelujejo zračna plovila: npr. iskanje ponesrečenih in izginulih oseb, onesnaženja na morju, ob naravnih in drugih nesrečah ter drugo (vezano na potrebe zaščite in reševanja). Letalska posadka komunicira na tej frekvenci z drugimi zračnimi plovili, s pristojnim Regijskim centrom za obveščanje (v nadaljnjem besedilu: ReCO), vodjo intervencije ali pa z enotami zaščite in reševanja (v nadaljnjem besedilu: ZIR) na terenu po predpisanem protokolu. Ta letalska radijska frekvenca se uporablja izključno za potrebe ZIR, enote in službe ZIR pa medsebojno in z ReCO komunicirajo preko sistema zvez ZARE.

PRILOGA: USMERITVE ZA UPORABO RADIJSKIH FREKVENC

Vaje pripravnikov – poplave

Prve vaje pripravnikov v letu 2015 so bile na temo poplav. V teoretičnem delu so si preko predavanja pogledali osnovne značilnosti poplav, vzroke za nastanke, vrste poplav, njihove posledice, ukrepe za zaščito pred poplavami, nevarnosti za prebivalce in posredovalce. Poseben poudarek pa je bil na ukrepih, ki jih gasilske enote izvajamo na intervencijah v primeru poplav. Na koncu so si ogledali še opremo za posredovanje ob poplavah, katero imamo v društvu. Delovanje potopnih in ostalih črpalk, ter gradnjo nasipov pa bodo pripravniki preizkusil na naslednjih vajah.